- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

NT-rådet rekommenderar att Padcev (enfortumab vedotin) användas som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande kemoterapi och en PD-(L)1-hämmare. 

Det skriver NT-rådet.

Rekommendationen baseras på total överlevnad (OS) från en öppen, randomiserad fas 3-studie, EV-301, där Padcev jämfördes med kemoterapi hos patienter med metastaserad eller lokalt avancerad urotelial cancer, efter tidigare erhållen platinainnehållande kemoterapi och immunterapi.

– Resultatet i studien visade statistiskt signifikant förbättrad total överlevnad hos Padcev-gruppen jämfört med standardkemoterapi, skriver NT-rådet. 

I studien deltog 608 patienter som tidigare erhållit behandling med platinumbaserad kemoterapi och immunterapi.

Patienterna randomiserades till att behandlas med enfortumab vedotin (n=301) eller med kemoterapi (n=307). Studiens primära effektmått var total överlevnad (OS).

Vid första interimanalysen visade studien att enfortumab vedotin gav en signifikant förbättrad totalöverlevnad jämfört med kemoterapi HR 0,70 (95% KI 0,56–0,89; p=0,001) efter en medianuppföljningstid på 11,1 månader.

Median total överlevnad var 12,88 månader (95 % KI 10,58–15,21) i enfortumab vedotin-gruppen jämfört med 8,97 månader (95 % KI 8,05–10,74) i kemoterapi-gruppen. Även den progressionsfria överlevnaden (PFS) var statistiskt signifikant längre för gruppen som fick enfortumab vedotin och förbättrades i median med 2 månader. 

Median sjukdomsfri överlevnad var 5,5 månader (95 % KI 5,32–5,82) i enfortumab vedotin-gruppen jämfört med 3,71 månader (95 % KI 3,52–3,94) i kemoterapi-gruppen HR 0,62 (95% KI 0,51–0,75; p=0,00001). 

I samband med nationell samverkan för Padcev har nationella förhandlingar genomförts med företaget vilket har resulterat i avtal som innebär återbäring av en del av kostnaden för Padcev till regionerna.

En sammanvägd bedömning av ovanstående faktorer gör att Padcev kan betraktas som kostnadseffektivt.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson