- först med nyheter om medicin

Tillägg av oxaliplatin förbättrar överlevnad vid tjocktarmscancer

Adjuvant behandling med oxaliplatin i tillägg till fluorpyrimidin förbättrar överlevnaden hos patienter med koloncancer i stadium III och MSI/dMMR.

Tillägg av oxaliplatin förbättrar både total överlevnad och sjukdomsfri överlevnad hos patienter med tjocktarmscancer av grad III och MSI.

Det visar en meta-analys av data från tolv kliniska studier som utvärderat effekten av de två olika behandlingarna hos patienter med tjocktarmscancer i stadium III. Resultaten presenteras i en studie i Journal of Clinical Oncology. 

Bland patienterna som fick tillägg av oxaliplatin var MSI kopplat till bättre överlevnad i N1-gruppen jämfört med MSS-patienter, men till likartad överlevnad i N2-gruppen.

Analysen gjordes för att utreda effekten av adjuvant fluorpyrimidin med eller utan oxaliplatin hos patienter med tjocktarmscancer i stadium III vars tumörer är MSI/dMMR (mikrosatellitinstabila) och huruvida MSI är en prognostisk faktor. 

Till analysen identifierade forskarna 5 457 patienter med bekräftad MSI-status. 11,2 procent var MSI och 88,8 procent MSS (mikrosatellitstabila tumörer).

Enligt forskarna visar resultaten att kombinationen av oxaliplatin plus fluorpyrimidin bör vara standard som advjuvant behandling för patienter med tjocktarmscancer av grad III och MSI/dMMR. De rekommenderar också att N-status används åtminstone som stratifiering i kommande studier på patienter med MSI/dMMR.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn