- först med nyheter om medicin

Smärtbehandling för barn: Vi kan bli bättre

Evidensen för den smärtbehandling som ges till barn, inklusive barn med cancer, är ofta dålig och vården skulle förbättras om fler smärtläkemedel testades på barn. Det konstaterar Gustaf Ljungman, barnonkolog och en av forskarna bakom en rapport om smärta hos barn.

Ny typ av precisionsläkemedel i läkemedelsförmånen

Cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrektinib) kan förskrivas inom förmånen till barn vars tumörer bär på en viss mutation. Det är första gången ett läkemedel mot en specifik genetisk förändring, i stället för mot en viss cancerform, ingår i högkostnadsskyddet i Sverige.

Ny lag förutsätter studier på barn för FDA -godkännande

Häromdagen trädde en ny lag i kraft som innebär att de ansökningar om godkännande av nya cancerläkemedel som lämnas in till FDA måste ha utrett effekten på barn i de fall de har relevans för barncancer. Lagen omfattar även orphan drugs.

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn