- först med nyheter om medicin

Lovande läkemedel vid neuroblastom

Forskare vid Lunds universitet kan vara ett läkemedel mot neuroblastom på spåren.

Studien publicerades nyligen i tidskriften Science Translational Medicine och visar att läkemedlet, en KSP-hämmare är effektivt vid denna form av barncancer. 

Neuroblastom är en aggressiv cancer i det sympatiska nervsystemet framförallt i binjurarna som drabbar mycket små barn, vanligtvis redan innan de hunnit fylla två år. Bara i Sverige drabbas cirka 20 barn om året. I USA insjuknar ungefär 800 barn årligen i sjukdomen.

Läkemedlet som har visat sig mycket lovande är en, så kallad KSP-hämmare. Genom att screena 500 läkemedel har forskarna undersökt hur dessa läkemedel påverkar neuroblastomceller från patienter.

”Vi utgick ifrån 500 läkemedel i ett läkemedelsbibliotek. Samtliga läkemedel var godkända eller på väg att godkännas för klinisk prövning. De flesta av dessa hade aldrig tidigare använts på neuroblastom. I samarbete med en forskargrupp som är specialiserad på screening undersökte vi sedan flera modeller från olika patienttumörer och på varierande sätt,” förklarar Daniel Bexell, docent och forskargruppschef vid Lunds universitet.

Till skillnad från traditionellt odlade cellinjer som anpassas till en petriskål, odlade forskarna neuroblastomcellerna i tumörorganoider, vilka är 3D-modeller.

”Fördelen med dessa tumörorganoider är att de har kvar egenskaper som finns i mänskliga tumörer som förmågan att metastasera och att utveckla resistens mot nya läkemedel,” förklarar han.

Vid screeningen undersökte forskarna även hur läkemedlen påverkar normala benmärgsceller för att förutsäga eventuella biverkningar. Genom att analysera vilka preparat som hade stor effekt på tumörcellerna, men liten effekt på benmärgscellerna kunde man ta fram tumörselektiva substanser.

­”Vi gjorde en " topplista" på läkemedelskandidater varifrån vi sedan valde ut ett som innehöll en KSP-hämmare. Dessutom tittade vi i stora publika databaser och kunde då se att mekanismen med KSP-hämning vid neuroblastom är viktig.”

Daniel Bexell berättar att när man därefter gick vidare och testade det utvalda läkemedlet så upptäckte man att tumörcellerna i organoiderna snabbt dog.

”Vi såg mycket starka och tydliga effekter in vivo i "patient-derived xenograft" PDX-musmodeller av neuroblastom. KSP-hämmaren förhindrade tumörtillväxten och förlängde drastiskt överlevnaden. I vissa fall försvann tumören helt, förklarar han. KSP-hämmare blockerar proteinet i tumörcellerna så att de inte längre kan dela sig och till sist dör de. Samtidigt påverkades inte de friska benmärgscellerna som de brukar göra, något som är viktigt eftersom biverkningar är ett stort problem vid behandling av barncancer.”

Även om resultaten i studien är tydliga och mycket lovande så menar Daniel Bexell att man förmodligen kommer att behöva kombinera behandlingen med andra läkemedel för att helt slå ut alla tumörceller.

”Det är positivt att detta läkemedel redan testas för andra cancerformer. Nu hoppas vi att kliniska prövningar för neuroblastom ska komma igång."

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn