- först med nyheter om medicin

Keytruda ger förlängd överlevnad vid metastatisk tarmcancer

Keytruda (pembrolizumab) ger överlägsen progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med kemoterapi hos patienter med metastatisk tarmcancer av typen MSI-H/dMMR mCRC.

Det visar fas 3-studien KEYNOTE-177 som presenterades på den amerikanska cancerkongressen ASCO 2021 (abstract 3500).

Redan vid förra årets ASCO-konferens presenterades data från studien KEYNOTE-177, som visade att den progressionsfria överlevnaden (PFS) med första linjens behandling med pembrolizumab var 16,5 månader jämfört med 8,2 månader i den patientgrupp som endast fick kemoterapi.

Nya data visar att pembrolizumab minskade risken för progression vid nästa linjens behandling (PFS2) med 37% (HR, 0,63; 95% KI). Dessutom uppnåddes i Pembrolizumab-armen ännu inte median PFS2, jämfört med 23,5 månader (intervall 16,6–32,6) med kemoterapi, 12- och 24-månaders PFS2-frekvensen för pembrolizumab var 76% respektive 65%  jämfört med 67% och 50% med kemoterapi.

– Den progressionsfria överlevnaden är fördubblad med pembrolizumab. Det är en otrolig vinst och visar att behandlingen är högst verksam. En liten andel patienter verkar också vara långtidsöverlevare, säger Jakob Eberhard, docent och överläkare vid Skånes Onkologiska Klinik, Skånes universitetssjukhus och samordnare för den svenska delen av studien.

Ny rekommendation från NT-rådet

I Sverige screenades cirka 75 patienter vid Sahlgrenska sjukhuset, Skånes universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset, varav en handfull inkluderades i studien.

Jakob Eberhard påpekar att studien, som var designad så att patienter som randomiserade till kemoterapi-armen, kunde gå över till pembrolizumab-armen när de sviktade på cytostatika, hade lika god effekt av behandlingen fastän de fick den senare. Detta är den sannolika orsaken till att totalöverlevnaden inte skiljde sig signifikant mellan armarna, vilket presenterades på årets ASCO.

– Det här är en väl genomförd multicenterstudie som är designad för en i sammanhanget relevant subgrupp, baserad på bra förberedande studier i tidigare faser. Allt talar för att vi ska använda pembroluzimab som standard vid den här typen av tarmcancer, säger han.

I slutet av maj kom också NT-rådet med rekommendationen om pembroluzimab som första linjens behandling vid MSI-H/(dMMR) mCRC.

Undersökt livskvalitet

I den uppdaterade studien har även livskvalitén undersökts. Forskarna fastslår att patienter som behandlades med pembrolizumab som monoterapi också upplevde bättre livskvalitet (HRQoL), inklusive förbättringar av hälsostatus (QOL) som bland annat fysisk och social funktion. De slapp också de biverkningar som kemoterapin för med sig som trötthet, illamående och aptitförlust.

– Vi vet sedan tidigare att pembroluzimab är mindre toxiskt. Bara det gör att behandlingen är att föredra, inte bara sett till PFS utan även OS, säger Jakob Eberhard och poängterar att man nu måste testa alla patienter för denna typ av tarmcancer även vid konstaterad palliativ situation.

– Vi behöver också bygga upp rutiner för testning på klinikerna. Det är redan rekommenderat i vårdprogrammet och på de flesta sjukhus är det allaredan i gång, säger Jakob Eberhard.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson