- först med nyheter om medicin

Abemaciklib fortsätter att visa goda resultat vid högrisk ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer

SABCS: Uppdaterad data från fas 3 monarchE-studien visar alltjämt att den cyklinberoende kinashämmaren (CDK) abemaciklib (Verzenios) som tillägg till standard adjuvant endokrinterapi förbättrar invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) bland patienter med hög risk, tidigt stadium, nodpositiv, ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer.

Dessa data presenterades på San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS (Abstract GS1-01) som i år hölls virtuellt.

Av patienter med ER-positiv/ HER2-negativ bröstcancer som endast behandlas med hormonterapi, får ungefär 20 procent återfall i sjukdomen under de första tio åren, ofta i form av obotlig metastatisk bröstcancer. Risken för återfall är högre bland patienter vars cancer har vissa kliniska och/eller patologiska riskfaktorer som ett stort antal positiva lymfkörtlar, stor tumörstorlek eller en hög cellproliferation.

Resultaten från en tidigare interimsanalys av monarchE-studien där abemaciklib plus adjuvant endokrinterapi jämfördes med endokrinterapi ensamt hos 5 637 patienter med hög risk, nodpositiv, tidigt stadium, ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer visade vid en medianuppföljning på 15,5 månader och 323 invasiva sjukdomsfria händelser, att när abemaciklib lades till hormonterapi minskade risken för invasiv sjukdom med 25 procent. Den tvååriga invasiva sjukdomsfria överlevnaden (IDFS) i kombinationsarmen jämfört med den arm där patienterna endast fick endokrinterapi var 92,2% respektive 88,7%.

Den nu aktuella studien visade vid en medianuppföljning på 19 månader, 395 invasiva sjukdomsfria händelser. Studien presenterades av Priya Rastogi, MD, docent vid University of Pittsburgh Department of Medicine samt medicinsk chef vid the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) Foundation.

I studien randomiserades patienterna, efter operation och strålbehandling och/eller kemoterapi till att få standardbehandling med adjuvant hormonterapi med eller utan abemaciklib (150 mg två gånger om dagen i två år). Kriterierna för att inkluderas i studien var att patienterna hade minst 4 positiva noder eller 1–3 positiva noder i kombination med antingen sjukdom i stadium 3, en tumör på minst 5 centimeter eller centralt bedömd hög Ki-67-status (där "hög" definierades som minst 20 procents positivitet i tumörcellerna). Höga nivåer av proliferationsmarkören Ki-67 är en indikation på en snabbt växande, aggressiv tumör med ökad sannolikhet för återfall.

Vid tidpunkten för analysen hade 1 437 patienter (25,5 procent) avslutat den tvååriga behandlingsperioden och 3 281 patienter (58,2 procent) befann sig fortfarande i den tvååriga behandlingsperioden. Patienter som fick abemaciklib som tillägg hade 28,7 procent minskad risk för invasiv sjukdom jämfört med dem som enbart fick endokrinbehandling.

Den tvååriga IDFS-förekomsten var 92,3% i kombinationsarmen jämfört med 89,3% i armen med enbart hormonterapi. Forskarna observerade även en förbättring av den tvååriga "distant relapse-free survival" (DRFS) hos patienter som fick kombinationsbehandling jämfört med dem som endast fick endokrin behandling (93,8 % respektive 90,8%).

Forskarna utvärderade också resultaten hos 2 498 patienter med hög Ki-67 status. I denna kohort hade de som fick kombinationsbehandlingen 30,9 % minskad risk för invasiv sjukdom jämfört med dem som bara hormonbehandlades. De tvååriga IDFS- graden i kombinationsarmen respektive den endokrina behandlingsarmen var 91,6 % jämfört med 87,1%.

Säkerhetsdata i denna uppdaterade monarchE-studie överensstämmer med den redan kända säkerhetsprofilen för abemaciklib och inga nya frågor kring säkerheten uppkom. Resultaten visar att abemaciklib fortsätter att gynna den här gruppen av bröstcancerpatienter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn