- först med nyheter om medicin

Blodprov kan spåra metastaser tidigare

Med hjälp av blodprov från 100 patienter med ventrikelcancer har forskare vid Osaka City University i Japan lyckats identifiera cancerceller som cirkulerar i patienters blod (CTCs) och spårat dem till primärtumören.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn