- först med nyheter om medicin

Genmanipulerat herpesvirus visar effekt mot avancerad cancer

En modifierad version av herpes simplex-viruset har i en fas I-studie visat sig vara effektiv hos en fjärdedel av patienterna med flera typer av cancerformer i avancerade stadier. De tidiga resultaten kan potentiellt ge hopp för vissa cancerpatienter där andra former av immunterapi inte har fungerat.

Tiden från symptom till diagnos är ofta för lång ved CNS-tumörer i Sverige

Vården behöver bli bättre på att uppmärksamma de barn och ungdomar som kommer med diffusa symptom. Det är en av slutsatserna i en ny svensk studie som undersökt hur lång tid det tar från att en person har noterat de första symptomen till dess att de har diagnostiserats med en tumör i det centrala nervsystemet.

Cancertillväxt i möss minskade vid kall rumstemperatur

Kylaktiverad brun fettvävnad tävlar med tumörerna om glukos och kan hjälpa till att hämma tumörtillväxt i möss, visar en ny svensk studie. Resultatet tyder på att exponering för kyla kan vara en lovande ny metod för cancerterapi, säger professor bakom den nya studien.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn