Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ingen evidens för kombinationsbehandling med pembrolizumab vid lokalt avancerad magsäck- och GEJ-cancer

ESMO-GI: Neoadjuvant och adjuvant behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos obehandlade patienter med lokalt avancerad, resektabel magsäckscancer och GEJ-adenocarcinom visar ingen förbättrad statistisk signifikant händelsefri överlevnad (EFS). Däremot förbättrade pembrolizumab signifikant patologiskt fullständigt svar (pCR). 

PRRT är effektivt mot neuroendokrina tumörer över undergrupper

ESMO-GI: Första linjens peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) med Lu-177-DOTATATE ökar signifikant progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) jämfört med somatostatinanaloger (SSA) hos patienter med gastro-entero-pankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP)-NET).

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson