- först med nyheter om medicin

Screening prioriterat i regeringens budget

Som en del av budgeten för 2021 stärker regeringen cancervården med 100 miljoner kronor årligen till 2023. Särskilt prioriterat är tidig upptäckt av cancer, som screening av livmoderhals- samt tjock- och ändtarmscancer.

KRAS-hämmare visar återigen lovande effekt vid lungcancer

Sotorasib, en KRAS-hämmare, visar behandlingseffekt mot icke-småcellig lungcancer som bär på en vanlig KRAS-mutation – den här gången i en fas II-studie. ”Det här är roligt av flera skäl”, kommenterar svensk onkolog.

Slutlig analys bekräftar att Erleada ökar mHCPC-patienters överlevnad

ASCO-GU: Med nästan fyra års uppföljning bekräftar den slutliga analysen från fase III-studien TITAN, att Erleada (apalutamid) i tillägg till kastrationsbehandling ger en statistiskt signifikant förbättrad överlevnad hos patienter med metastaserande hormonsensitiv prostatacancer (mHCPC), oavsett patientens metastasomfång.

Gyncancer: Bristande följsamhet till oral behandling

Bara drygt hälften av hundra kvinnor med gynekologisk cancer tog sina orala cancerläkemedel helt enligt läkarens ordination, visar amerikansk studie. En undersökning bland svenska gyncancer-patienter skulle visa liknande resultat, bedömer onkolog.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn