- först med nyheter om medicin

Studie kan förändra behandlingspraxis vid refraktära stora B-cellslymfom

Behandling med CAR-T, Lisocabtagene Maraleucel (lisocell) som andra linjens behandling vid refraktära storcelliga B-cells lymfom (LBCL) har visat sig signifikant minska risken för återfall samt förbättra den progressionsfria överlevnaden jämfört med standardbehandlingen kemoterapi och stamcellstransplantation.

Keytruda godkänd för stadium IIB/C melanom i USA

US Food and Drug Administration (FDA) har efter fullständig resektion utvärdering/genomlysning godkänt Keytruda (pembrolizumab) för  adjuverande behandling av vuxna och barn över 12 år med melanom i stadium IIB eller IIC.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn