- först med nyheter om medicin

Ny teknik kan hitta tecken på kvarvarande cancer efter behandling

Med den molekylära tekniken superRCA kan mycket små mängder kvarvarande cancerceller upptäckas efter behandling av sjukdomar som akut myeloid leukemi (AML). SuperRCA kan användas för tidig upptäckt av återinsjuknande eller som grund för anpassning av behandlingen.

Ordförande i den nordiska AML-gruppen: Vi har stora ambitioner

Målet är att vi över tid kan bli en viktig internationell samarbetspartner och vara med att initiera stora europeiska fas III-studier inom behandling av akut myeloid leukemi (AML). Detta är det ambitiösa beskedet från professor Bjørn Tore Gjertsen, som är ordförande i den nordiska AML-gruppen.

Genmanipulerat herpesvirus visar effekt mot avancerad cancer

En modifierad version av herpes simplex-viruset har i en fas I-studie visat sig vara effektiv hos en fjärdedel av patienterna med flera typer av cancerformer i avancerade stadier. De tidiga resultaten kan potentiellt ge hopp för vissa cancerpatienter där andra former av immunterapi inte har fungerat.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn