- först med nyheter om medicin

CHMP rekommenderar generisk sunitinib

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännande för försäljning av sunitinib accord, en generisk variant av Sutent (sunitinib).

TLV vill komma längre med kombinationsbehandlingar

Att skapa en nationell plattform, där regioner och företag kan förhandla när läkemedel ska kombineras med varandra – det kan vara en del av lösningen för att öka tillgången till kombinationsbehandlingar, enligt en ny rapport från TLV.

Ny rangordning av immunterapier

NT-rådet ger klartecken till fler cancerbehandlingar med PD-1- och PD-L1-hämmare. Samtidigt inför rådet en ny rangordning av läkemedlen. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn