- först med nyheter om medicin

Enhertu godkänd mot HER2-låg metastaserad bröstcancer i USA

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) har godkänts i USA för behandling av inoperabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer som har fått en tidigare kemoterapi eller utvecklat sjukdomsåterfall under eller inom sex månader efter avslutad adjuvant kemoterapi. 

Cancertillväxt i möss minskade vid kall rumstemperatur

Kylaktiverad brun fettvävnad tävlar med tumörerna om glukos och kan hjälpa till att hämma tumörtillväxt i möss, visar en ny svensk studie. Resultatet tyder på att exponering för kyla kan vara en lovande ny metod för cancerterapi, säger professor bakom den nya studien.

Opdivo efter kemostrålterapi ökar PFS vid framskriden NSCLC

WCLC: Både Opdivo (nivolumab) som monoterapi och i kombination med Yervoy (ipilimumab) ökar progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med inoperabel stadium III icke-småcellig lungcancer (NSCLC) när behandlingen ges efter kemostrålterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn