- först med nyheter om medicin

Blodprov kan spåra metastaser tidigare

Med hjälp av blodprov från 100 patienter med ventrikelcancer har forskare vid Osaka City University i Japan lyckats identifiera cancerceller som cirkulerar i patienters blod (CTCs) och spårat dem till primärtumören.

EMA rekommenderar utvidgad indikation för nivolumab

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att utvidga marknadsföringstillståndet för Opdivo (nivolumab) till att omfatta även metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och icke-resekterbar, återkommande och metastaserad matstrupscancer.

Nivolumab effektivt mot lungsäckscancer över tid

Treårsresultat från en studie på patienter med metastaserande eller avancerad lungsäckscancer som behandlats med Opdivo (nivolumab) efter kemoterapi visar att behandlingen ger långvarig sjukdomskontroll hos majoriteten av patienterna och en av fyra patienter uppnår ett objektivt svar på behandlingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn