- först med nyheter om medicin

Ny metod kan förhindra terapiresistens hos cancerpatienter

Forskare vid Technion- Israel Institute of Technology - har utvecklat en metod som med hög säkerhet kan förutsäga en enskild patients respons på behandling och även hitta biologiska processer som skyddar tumören från läkemedel och därigenom ligger bakom resistensutvecklingen.

Goda resultat hos äldre patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Hög ålder hos patienter som diagnostiseras med indolent non-Hodgkins lymfom innebär en riskfaktor. Men trots det sämre utgångsläget för dessa patienter så visar data att kombinationsbehandling med lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) minskar risken för sjukdomsprogression eller död hos personer över 70 år.

Ny lag förutsätter studier på barn för FDA -godkännande

Häromdagen trädde en ny lag i kraft som innebär att de ansökningar om godkännande av nya cancerläkemedel som lämnas in till FDA måste ha utrett effekten på barn i de fall de har relevans för barncancer. Lagen omfattar även orphan drugs.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn