- först med nyheter om medicin

Acclererat godkännande för RET-hämmare

ESMO: FDA har godkänt RET-hämmaren selpercatinib (Retevmo) för behandling både av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med RET-fusion och för sköldkörtelcancer med RET-förändringar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn