- först med nyheter om medicin

Algoritm uppmuntrar till svåra samtal

I en studie har forskare vid University of Pennsylvania undersökt om en maskininlärningsalgoritm, som uppmärksammar kliniker där svårt sjuka cancerpatienter vårdas, kan hjälpa läkare att se vilka patienter som behöver samtala om sin sista tid i livet.

FDA snabbutvärderar Tagrisso vid tidig lungcancer

FDA tidigarelägger utvärderingen av Tagrisso (osimertinib) som behandling till patienter i ett tidigt stadie av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-mutationer, som genomgått botande kirurgi.

Positivt yttrande från EMA för KTE-X19 CAR-T-terapi

EMAs kommitté för humanläkemedel (CHMP) har lämnat ett positivt yttrande för Gileadföretaget, Kites ansökan av CAR-T-terapin KTE-X19 för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt mantelcellslymfom och som tidigare fått två eller flera behandlingar inklusive BTK-hämmare utan att ha erhållit effekt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn