- först med nyheter om medicin

Stor studie: Aspirin förhindrar inte återfall av bröstcancer

Aspirin (acetylsalicylsyra) förbättrar inte sjukdomsfri överlevnad hos patienter med hög risk för HER2-negativ bröstcancer. Detta visar en prospektiv, randomiserad studie som drar slutsatsen att acetylsalicylsyra inte kan användas för att förhindra återfall av bröstcancer.

Mikrobiotan nyckel till att fler ska få nytta av immunterapi

Tarmbakterier kan hjälpa immunsystemet att känna igen och attackera cancerceller i samband med immunterapi visar en ny europeisk studie. Förhoppningen är att det ska öka andelen patienter som svarar på en behandling med PD1-hämmare.

Ukrainska cancerläkare: Stoppa allt forskningssamarbete med Ryssland

Flera onkologiska och hematologiska centra har bombats i Ukraina och läkare tvingas behandla sina patienter i källare och härbärgen med hjälp av de få behandlingsmöjligheter som finns kvar. All form av onkologiskt samarbete med Ryssland och Vitryssland bör omedelbart stoppas.

Ny studie: Forskningsartiklar blir allt svårare att förstå

Forskningsartiklar har blivit allt svårare att läsa och förstå. Detta visar en ny studie som pekar på att det bland annat beror på trender som ett stort antal akronymer (förkortning som bildas av initialerna i ett ord, till exempel AIDS), långa meningar och en ogenomtränglig jargong.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn