- först med nyheter om medicin

Tiden från symptom till diagnos är ofta för lång ved CNS-tumörer i Sverige

Vården behöver bli bättre på att uppmärksamma de barn och ungdomar som kommer med diffusa symptom. Det är en av slutsatserna i en ny svensk studie som undersökt hur lång tid det tar från att en person har noterat de första symptomen till dess att de har diagnostiserats med en tumör i det centrala nervsystemet.

Vissa bröstcancerpatienter kan klara sig med mindre strålbehandling

Lågriskpatienter med bröstcancer kan klara sig med strålbehandling av en mindre del av bröstet, visar en ny undersökning som stöds av danska Cancerfonden. Det är en lika säker behandling, men ger färre biverkningar än strålbehandling av hela bröstet, visar forskningen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn