- först med nyheter om medicin

Triangle-studien kan förändra klinisk praxis

ASH: Patienter med obehandlat, avancerat mantelcellslymfom (MCL) och som är yngre än 65 år får signifikant bättre återfallsfri- och total överlevnad med tillägg av Imbruvica (ibrutinib) i första linjen. Det visar resultat från Triangle-studien. Tillägget gör att patienterna eventuellt kan avstå från autolog stamcellstransplantation.

Ny antikroppsbehandling för immun trombocytopeni kan vara på väg

I en ny fas III-studie visar IV-behandling med den humana antikroppen efgartigimod goda resultat i form av högre trombocytantal tidigt i behandlingen och ihållande respons över tid bland vuxna patienter med ihållande eller kronisk primär immun trombocytopeni (ITP).

Kemobaserad triplett kan bli ny standard GVHD-profylax efter transplantation

ASH: Hematologiska patienter som får en kombination av kemoterapi och två immunsuppressiva medel efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (alloHCT) har signifikant bättre återfalls- och progressionsfri överlevnad (GRFS) utan Graft versus Host sjukdom (GVHD) än patienter som behandlats med den nuvarande behandlingen med två läkemedel.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson