Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny kombination av immunterapi visar lovande resultat mot både MSS och MSI-H kolorektal cancer

ESMO-GI: Neoadjuvansbehandling med de två experimentella immunterapeutiska läkemedlen botensilimab (AGEN1181) och balstilimab (AGEN2034) visar lovande svarsfrekvenser i både mikrosatellitstabil (MSS) och hög mikrosatellitinstabil (MSI-H) kolorektal cancer.

Detta visar resultat från fas I-studien NEST-1, som presenterades vid det europeiska onkologisällskapets möte, ESMO:s GI-möte 2024 (abstrakt #8MO).

Studien omfattade 12 patienter med kolorektal cancer, varav 4 med ändtarmscancer. Av de 12 patienterna hade 9 patienter MSS-tumörer, medan 3 hade MSI-H-tumörer. Syftet med studien var att bedöma effekten och säkerheten av neoadjuvant behandling med CTLA-4-hämmaren botensilimab (BOT) kombinerad med PD-1-hämmaren balstilimab (BAL).

Resultaten visar att neoadjuvant BOT/BAL var säkert och inte försenade planerade operationer. Sextiosju procent av patienterna med MSS (sex av nio) uppnådde ett patologiskt svar på ≥50 procent, och av dessa uppnådde två patienter ett fullständigt patologiskt svar. Alla patienter med MSI-H (tre av tre) uppnådde "major" patologiskt svar (definierat som patologisk tumörreduktion på ≥90 procent). Vid data cutoff den 18 mars 2024 var medianuppföljningen åtta månader och ingen av patienterna hade återfall kliniskt eller molekylärt.

Efter behandling visade resektionsprover en markant ökning av T-cellsinfiltration kännetecknad av högre andelar CD8+/Treg-celler och en större andel aktiverade makrofager jämfört med biopsier tagna före behandling. Djupet av det patologiska svaret korrelerade med tiden från initiering av immunterapi till operation.

Sammanfattningsvis drar forskarna slutsatsen att NEST-1 uppfyllde sina primära och sekundära slutpunkter. Det stöder, enligt forskarna, att studien utökas med en längre exponering för immunterapi för patienter med MSS-tumörer (NEST-2-kohorten), medan en "watch-and-wait"-metod rekommenderas för MSI-H-patienter. Studien är fortfarande öppen och rekryterar patienter.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson