Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Detta bekräftar PD1-hämmarnas roll som överlägsen kemoterapi i första linjens palliativa situation vid dMMR/MSI-H sjukdom, men studien svarar ännu inte på om kombinationen immunterapi med både nivolumab och ipilimumab är bättre än enbart singel PD1-hämmare, säger Jakob Eberhard.

Kombinationsbehandling med immunläkemedel bättre än kemoterapi vid MSI-H/DMMR MKRC

ASCO-GI: Kombinationsterapi med Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) vid första linjens behandling ger betydande förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med kemoterapi hos patienter med metastaserad kolorektal cancer (MKRC) med hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H) eller defekt mismatch-reparation (DMMR).

Den visar de första resultaten från fas 3 -studien CheckMate 8HW, som presenterades på ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2024 (Abstract #LBA768).

I CheckMate 8HW randomiserade patienter med MSI-H/DMMR MKRC 2: 2:1 till att antingen få nivolumab plus ipilimumab (NIVO-IPI), endast nivolumab (NIVO) eller kemoterapi med eller utan målriktad behandling.

Vid kongressen presenterades de första resultaten där NIVO-IPI (202 patienter) jämfördes med kemoterapi (101 patienter). Vid en median uppföljningsperiod på 24,3 månader gav NIVO-IPI en kliniskt och statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med kemoterapi med en 79 procent minskad risk för sjukdomsprogression eller död (HR 0,21 [95 % CI 0, 14–0,32]; p <0 0001). Patienter som progredierat på kemoterapi kunde övergå till NIVO-IPI.

– Detta bekräftar PD1-hämmarnas roll som överlägsen kemoterapi i första linjens palliativa situation vid dMMR/MSI-H sjukdom, men studien svarar ännu inte på om kombinationen immunterapi med både nivolumab och ipilimumab är bättre än enbart singel PD1-hämmare. Svaret på denna fråga kan vi förhoppningsvis få när jämförelsen mellan kombinations-immunterapin även jämförts med singel nivolumab, säger Jakob Eberhard, docent och överläkare vid onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Han menar att studien sannolikt är för liten för att kunna selektera vilka eventuella patienter som har nytta av vilken arm på indivinivå,

– Men i bästa fall kommer studien att tillföra viktigt information om vilken terapi som ger bäst sjukdomskontroll på gruppnivå, säger Jakob Eberhard.

Inga nya säkerhetssignaler

När det gäller biverkningar så observerades inga nya säkerhetssignaler. I NIVO-IPI-gruppen inträffade biverkningar hos 80 procent av patienterna jämfört med 94 procent hos dem som fick kemoterapi. Biverkningar av grad 3-4 förekom hos 23 procent i Nivo-IPI-gruppen respektive 48 procent i kemo-gruppen. I NIVO-IPO-gruppen fanns två behandlingsrelaterade dödsfall, medan inga behandlingsrelaterade dödsfall inträffade i kemo-gruppen.

– Biverkningsprofilen liknar den som setts i tidigare studier med dessa terapier, och även om kombinationsbehandlingen kan ge kraftiga biverkningar så är biverkningsprofilen gynnsam jämfört med kemoterapi, säger Jakob Eberhard.

Pembolizumab är standard

I Sverige är Pembrolizumab standard vid första linjens palliativ behandling vid kolorektalcancer med MSI-H/dMMR. Beslutet baseras på PFS-resultat från studien Keynote-177 som visade att pembrolizumab ger en förbättrad median PFS på cirka åtta månader jämfört med kemoterapi.

Checkmate 8HW inkluderar samma första linjes patienter där NIVO-IPI jämförs med singel Nivo och kombinations-kemo.

– Vi ser nu att Nivo-Ipi är överlägset kombinations-kemo, men vi saknar dock ännu jämförelsen mellan Nivo-Ipi och singel Nivo, där den senare får anses vara i princip ekvivalent med dagens standardterapi, det vill säga singel pembro. Studien tillåter cross-over varför OS blir ett komplicerat mått på terapins nytta, säger Jakob Eberhard.

– Innan det går att värdera om detta kan föranleda någon förändring i våra riktlinjer i given klinisk situation får vi vänta på den relevanta jämförelsen mellan Nivo-Ipi versus Nivo singel. 

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson