Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Sexårsuppföljning: strålbehandling en gång dagligen är inte bättre än två gånger vid SCLC

ELCC: Strålbehandling två gånger dagligen plus kemoterapi är att föredra framför strålbehandling en gång dagligen plus kemoterapi vid småcellig lungcancer (SCLC) med begränsad spridning.

Detta är slutsatsen av forskarna bakom en analys av uppföljningsdata efter sex år från fas III-studien CONVERT som presenterades på European Lung Cancer Congress ELCC 2024 (abstrakt #193O).

CONVERT är en internationell randomiserad klinisk studie i fas III som jämförde effektiviteten och säkerheten av strålbehandling en gång dagligen (OD) och två gånger dagligen (BD) strålbehandling (RT) i kombination med kemoterapi (cisplatin/etoposid) hos patienter med småcellig lungcancer.

Studien, som använde tredimensionella konforma RT-tekniker och möjliggjorde intensitetsmodulerad RT, syftade till att bestämma vilken av de två doseringsregimerna som gav de bästa långsiktiga resultaten.

Bland de överlevande patienterna (n=164) visade resultat efter en medianuppföljning på 81,2 månader en medianöverlevnad på 25,4 månader (95 % KI 21,1–30,9) för OD-armen jämfört med 30,0 månader (95 % KI 25,3–36,5) ) för BD-armen, med ett hazard ratio (HR) på 1,13 (95 % KI 0,92–1,38), p=0,247. Det fanns alltså ingen statistiskt signifikant skillnad i överlevnad mellan de två behandlingsregimerna, men med en tendens till bättre överlevnad i BD-gruppen.

Standardbehandling oförändrad

Inga behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades efter den första analysen 2017.

Analysen av sen toxicitet visade att sju patienter i OD-armen utvecklade grad 3 esofagit, varav fyra utvecklade striktur eller fistulation. Som jämförelse fanns det inga patienter i BD-armen som upplevde dessa biverkningar. Lungfibros av grad 3 observerades hos två och tre patienter i OD- respektive BD-armarna.

Baserat på dessa resultat drar forskarna slutsatsen att eftersom OD RT inte visade sig vara överlägsen och eftersom denna behandling hade en något sämre toxicitetsprofil efter 80 månaders uppföljning, borde 45 Gy BD förbli standardbehandlingen för patienter med begränsat stadium SCLC.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson