- först med nyheter om medicin

Screening prioriterat i regeringens budget

Som en del av budgeten för 2021 stärker regeringen cancervården med 100 miljoner kronor årligen till 2023. Särskilt prioriterat är tidig upptäckt av cancer, som screening av livmoderhals- samt tjock- och ändtarmscancer.

Covid-19 påverkar onkologers välbefinnande

Onkologers välbefinnande har starkt påverkats av covid-19-pandemin. De visar en serie enkätundersökningar där onkologer från 101 länder deltagit.

Coronakrisen pressar cancervården i Stockholm

”En extrem påverkan på personalen”, säger Patrik Rossi, chef för tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm; en av de regioner som drabbats hårdast av covid-19-utbrottet i Sverige.

Coronautbrottet bromsar forskning

Kliniska studier stoppas och cancerkongresser ställs in. Coronautbrottet gör att läkemedelsutvecklingen blir långsammare och forskning fördröjs, konstaterar Henrik Lindman, överläkare i onkologi och docent vid Uppsala universitet.

Sverige halkar efter med strålbehandling

Strålbehandling är idag en botande behandling för flera cancer- och tumörsjukdomar. Men trots det och att den tekniska utvecklingen inom området går framåt, satsar Sverige inte tillräckligt med resurser varken på utbildning, studier eller forskning jämfört med andra länder.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn