- först med nyheter om medicin

Coronautbrottet bromsar forskning

Kliniska studier stoppas och cancerkongresser ställs in. Coronautbrottet gör att läkemedelsutvecklingen blir långsammare och forskning fördröjs, konstaterar Henrik Lindman, överläkare i onkologi och docent vid Uppsala universitet.

Sverige halkar efter med strålbehandling

Strålbehandling är idag en botande behandling för flera cancer- och tumörsjukdomar. Men trots det och att den tekniska utvecklingen inom området går framåt, satsar Sverige inte tillräckligt med resurser varken på utbildning, studier eller forskning jämfört med andra länder.

Cancerpatienter informeras inte om rätten till förnyad bedömning

Endast en liten del av alla svenska cancerpatienter informeras av sjukvården om sin rätt till en förnyad medicinsk bedömning. Trots att både Hälso-och sjukvårdslagen liksom patientlagen säger att vården, vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada, har en skyldighet att informera om denna rättighet.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn