- först med nyheter om medicin


”Inklusionen av nya cancerpatienter i kliniska studier stoppades nästan helt när coronautbrottet drog igång. Det gör att studierna drar ut på tiden och att läkemedelsutvecklingen blir långsammare,” säger Henrik Lindman.

Coronautbrottet bromsar forskning

Kliniska studier stoppas och cancerkongresser ställs in. Coronautbrottet gör att läkemedelsutvecklingen blir långsammare och forskning fördröjs, konstaterar Henrik Lindman, överläkare i onkologi och docent vid Uppsala universitet.

”Inklusionen av nya cancerpatienter i kliniska studier stoppades nästan helt när coronautbrottet drog igång. Det gör att studierna drar ut på tiden och att läkemedelsutvecklingen blir långsammare,” säger Henrik Lindman, som är överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och docent i onkologi vid Uppsala universitet.

Intaget av nya patienter i studier stoppades både för att inte utsätta patienter i riskgrupper för extra resande och sjukhusbesök, och för att forskningssjuksköterskorna kunde behövas i annan verksamhet eller bli sjuka. Men sedan ett par veckor tillbaka tar onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset åter in nya patienter i många av sina studier.

”Vi bedömer att personalbelastningen är i balans så att vi har resurser för det på kliniken nu. Patienternas säkerhet avvägs givetvis också, särskilt för patienter i riskgrupper. Antalet extra besök måste vägas mot förväntad behandlingsnytta,” säger Henrik Lindman.

I vissa fall har dock studiesponsorn beslutat att inklusionen ska vara fortsatt stängd.

Påverkar framtida forskning

Coronautbrottet har även gjort att starten för vissa planerade, nya studier har skjutits på framtiden och påverkat läkarnas tid för egen forskning, berättar Henrik Lindman.

”Eftersom vi har haft ganska hög frånvaro bland läkarna har många fått avbryta sin forskning för att hoppa in i verksamheten. Det gör att man skjuter arbete framför sig och kan leda till försenade disputationer,” säger han.

Som följd av utbrottet har också en rad cancermöten och kongresser ställts in eller skjutits upp. Här i Sverige är till exempel både Onkologidagarna och Kicki Waller-mötet inom bröstcancer inställda. Även europeiska ESMO Breast Cancer och amerikanska ASCO har ställts in i traditionell fysisk form.

Inställda kongresser gör att viktiga tillfällen att träffa samarbetspartners och utländska forskare går förlorade. Men det påverkar också framtida projekt, konstaterar Henrik Lindman.

”På mötena får man idéer och inspiration av att ta del av andras arbeten och data. Det är helt avgörande för att driva fram mycket av forskningen. Nu får pågående forskning göra uppehåll, men även för potentiella nya idéer och nya projekt blir det en fördröjning,” säger han.

Vissa kongresser genomförs i stället i virtuell form. Det gäller till exempel ASCO, som Henrik Lindman planerade att åka till. Men att delta virtuellt lockar honom inte. 

”När jag har hört en intressant presentation vill jag direkt diskutera resultaten med de andra som har lyssnat. Det är den processen som är det viktiga. För mig finns det ingen mening med att sitta själv online på ett sådant möte, även om jag vet att andra tycker annorlunda,” säger han.

Men trots coronautbrottets påverkan på forskningen är Henrik Lindman inte särskilt oroad.

”I slutändan kommer forskningen att bli genomförd, men det är synd om patienter som väntar på nya behandlingar som kan fördröjas,” säger han.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn