Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Det är ett spännande koncept som pekar på möjligheten att koppla ihop screeningundersökningar för fler sjukdomar med liknande etiologi, säger Mikael Johansson.

Screeningsstudie visar signifikant förhöjd kardiovaskulär risk hos äldre rökare

ELCC: En tredjedel av personerna som screenas för lungcancer har en signifikant ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, visar en stor europeisk screeningstudie. Det pekar på möjligheten att koppla ihop screeningundersökningar för fler sjukdomar med liknande etiologi, säger överläkare Mikael Johansson.

Den europeiska screeningstudien för lungcancer, 4 In The Lung Run, kommer att omfatta 26.000 personer som rökt eller har rökt och löper hög risk att utveckla lungcancer. För att undersöka potentiella fördelar med att tidigt identifiera personer med risk för hjärt-kärlsjukdom har även en prospektiv kardiovaskulär screening med skiktröntgen inkluderats som delstudie.

Data från delstudien presenterades på European Lung Cancer Congress ELCC, som just har hållits (abstrakt #177MO). De visar att en tredjedel av de inkluderade deltagarna i studien visade sig ha signifikant förhöjd kardiovaskulär risk, varav hälften ansågs lämpliga för förebyggande behandling.

– Det är ett spännande koncept som pekar på möjligheten att koppla ihop screeningundersökningar för fler sjukdomar med liknande etiologi. Sedan måste studien visa att den tidiga upptäckten av kranskärlsförtätningar leder till färre hjärtinfarkter och en förläng överlevad. Då är den av nytta, säger Mikael Johansson, docent i onkologi och överläkare vid Cancercentrum i Umeå.

Han är även ordförande i Svenska planeringsgruppen för lungcancer.

Agatston-poäng

443 personer mellan 60-79 år inkluderades i delstudien. Kriterierna för att delta var att ha rökt 35 eller fler paket cigaretter per år, att röka för närvarande eller ha slutat under de senaste tio åren. Medelåldern var 68,6 år och 56,9 procent var män. För att mäta mängden kalcium i kranskärlen genomfördes lågdos datormografi-skanningar av bröstkorg. Skattningen av kranskärlsförändringarna skedde med Agatston-poäng, som baseras på omfattningen av den kranskärlsförkalkning som upptäcks, och med hjälp av poängsystemet kategoriserade deltagarnas kardiovaskulära risk.

Under screeningen utvärderades även förekomsten av lungknutor.  Cirka 47 procent hade låg/måttlig risk för kranskärlssjukdom (CHD och 53,2 i hög och mycket hög; låg (16 procent), måttlig (30,7 procent), hög (19,6 procent) och mycket hög (33,6 procent)). Medianvärdet för Agatston var 242,1 (kvartilavstånd, IQR 34,8-939,9) för män och 56,3 (IQR 2,5-365,0) för kvinnor.

– Lungcancer är vanligast bland äldre som röker eller har rökt. Delstudien har selekterat sina deltagare efter rökvanor och i den gruppen är det inte oväntat att hitta många personer med kranskärlsförändringar, säger Mikael Johansson.

Ofta högt blodtryck

Vissa cancerrelaterade behandlingar med cellgift, strålbehandling och målinriktad cancerbehandling kan ge negativa effekter och öka risken för det kardiovaskulära systemet. Även om den onkologiska behandlingen förbättrar cancerprognosen kan behandlingarna trigga och blir en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Äldre personer med högt BMI som får vanlig cytostatika och strålbehandling över hjärtat har högre risk att drabbas.  Allt mer data pekar även på ett samband mellan de flesta cancerformer och hjärtsvikt.

En stor svensk studie inom hjärta-kärl och lungor, SCAPIS-studien, har genomförts i samarbete med forskare över hela landet. 30 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 50-64 år har genomgått en omfattande hälsoundersökning med röntgen, avancerad bildtagning och tester. Målet är att hitta personer som ligger i riskzonen för hjärt-lungsjukdom och sätta in behandling innan sjukdomen uppstår. Studien är avslutad och resultat väntar på att redovisas.

– Det är väldigt glädjande. Då får vi bra siffror och kan verkligen se hur vanligt det är med förändringar i en stor kohort av befolkningen och inte enbart i riskgrupper. Det går att se många förändringar i lungorna förutom lungcancer, exempelvis kronisk lungsjukdom, säger Mikael Johansson.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson