Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nya FLAURA2-data: Tagrisso plus kemoterapi visar fantastiska resultat även efter progression

ELCC: Förstalinjebehandling med Tagrisso (osimertinib) plus kemoterapi verkar ge en överlevnadsfördel för patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter sjukdomsprogression jämfört med osimertinib enbart.

Det visar uppdaterade överlevnadsdata (OS) från fas III-studien FLAURA2, som presenterades på European Lung Cancer Congress (ELCC) torsdagen den 21 mars (abstrakt #LBA1). De nya data gällde post-progressionsresultat och uppdaterade OS-data.

Studien inkluderade patienter med behandlingsnaiv EGFR-muterad (Exon 19 deletion/L858R) avancerad NSCLC och en WHO prestationsstatus på 0 eller 1. Patienterna randomiserades till antingen osimertinib 80 mg en gång dagligen plus pemetrexed plus cisplatin eller karboplatin (CTx) i fyra serier var tredje vecka och sedan osimertinib 80 mg dagligen plus pemetrexed var tredje vecka eller för monoterapi med osimertinib 80 mg dagligen. De behandlades till progression, varefter de fick utredarens val av behandling.

Det primära effektmåttet var progressionsfri överlevnad (PFS), medan sekundära effektmått inkluderade tiden från randomisering till första efterföljande behandling (TFST), tid till andra efterföljande behandling (PFS2), tid till andra efterföljande behandling (TSST) och OS.

Vid den primära data cutoff (3 april 2023) hade 123 av de 279 patienter (44 procent) som fick osimertinib plus kemoterapi avbrutit behandlingen. För de patienter som fick osimertinib monoterapi gällde detta 151 av 278 patienter (54 procent). Bland dessa patienter påbörjade 46 procent i armen osmertinib plus kemo en efterföljande behandling, medan detta gällde 60 procent av patienterna i monoterapiarmen. Detta involverade oftast kemoterapi (65 procent mot 82 procent).

TFST var 0,73 (0,56, 0,94), medan PFS2,1 och TSST var 0,70 (0,52, 0,93) respektive 0,69 (0,51, 0,93). OS-resultaten förblir omogna och statistisk signifikans uppnåddes inte vid den andra interimsanalysen (41 procents löptid vid data cut-off 8 januari 2024).

En trend mot en OS-fördel på cirka en och en halv månad observerades dock i armen osmertinib plus kemo (HR = 0,75). Fördelen var konsekvent över fördefinierade undergrupper.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson