Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nytt läkemedel ger oöverträffad överlevnad vid tidigare behandlad SCLC

ELCC: Behandling med den experimentella bispecifika T-cell-engageraren tarlatamab resulterar i varaktiga svar och oöverträffade överlevnadsresultat hos patienter med tidigare behandlad småcellig lungcancer (SCLC).

Det visar långtidsdata från fas I-studien DeLLphi-300. De nya data, som presenterades på European Lung Cancer Congress (ELCC) den 22 mars, inkluderar även, utan längre uppföljning, resultat gällande intrakraniell aktivitet från DeLLphi-300 (abstrakt #195MO).

I studien utvärderades tarlatamab hos patienter med tidigare behandlad SCLC och stabila hjärnmetastaser. Det primära effektmåttet var säkerhet, medan sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), duration of response (DOR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

I retrospektiva explorativa analyser bedömdes CNS-tumörsumman av längsta diametrar (SOD) hos patienter med minst en hjärnskada vid baslinjen. I studien behandlades 152 patienter med tarlatamab ≥ 10 mg (genomsnittlig uppföljning 12,1 månader) i studien.

Resultatet visar att:

  • För alla kohorter var ORR 25 procent med en genomsnittlig DOR på 11,2 månader.
  • 25 patienter hade en behandlingstid på minst ett år (intervall 52-150 månader), inklusive åtta patienter som behandlades i minst 104 veckor.
  • Median PFS var 3,5 månader och median OS var 17,5 månader.
  • PFS- och OS-uppskattningar efter 12 månader var 16,7 procent respektive 57,9 procent.
  • Av 16 patienter med en baslinje CNS-lesion på minst 10 mm, minskade CNS-tumörens SOD med minst 30 procent hos 10 patienter (62,5 procent).
  • Av åtta patienter som avslutade strålbehandling mot hjärnan minst 50 dagar innan tarlatamab påbörjades, hade tre patienter en minskning av CNS-tumörens SOD med minst 30 procent.

Även om de nya resultaten är begränsade till analyser av behandlade, stabila hjärnmetastaser, stödjer CNS-tumörkrympningen som följer på behandling med tarlatamab och strålbehandling ytterligare utredning av tarlatamabs intrakraniella effekt, avslutar forskarna bakom studien.

Inga nya säkerhetssignaler identifierades med tarlatamab.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson