- först med nyheter om medicin

Bättre med en avancerad forskningsstudie än tre mediokra

Antalet kliniska läkemedelsprövningar minskar i Sverige. Att vi är för få i landet är en förklaring, en annan att vi inte har renodlat vad vi är bäst på. Men även byråkratin sätter käppar i hjulen.

Screening prioriterat i regeringens budget

Som en del av budgeten för 2021 stärker regeringen cancervården med 100 miljoner kronor årligen till 2023. Särskilt prioriterat är tidig upptäckt av cancer, som screening av livmoderhals- samt tjock- och ändtarmscancer.

Covid-19 påverkar onkologers välbefinnande

Onkologers välbefinnande har starkt påverkats av covid-19-pandemin. De visar en serie enkätundersökningar där onkologer från 101 länder deltagit.

Coronakrisen pressar cancervården i Stockholm

”En extrem påverkan på personalen”, säger Patrik Rossi, chef för tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm; en av de regioner som drabbats hårdast av covid-19-utbrottet i Sverige.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn