- först med nyheter om medicin

Cancerpatienter informeras inte om rätten till förnyad bedömning

Endast en liten del av alla svenska cancerpatienter informeras av sjukvården om sin rätt till en förnyad medicinsk bedömning. Trots att både Hälso-och sjukvårdslagen liksom patientlagen säger att vården, vid allvarlig eller livshotande sjukdom eller skada, har en skyldighet att informera om denna rättighet.

Efterlyser dansk-svenskt samarbete om nya läkemedel

Cancervården i Sverige och Danmark har många likheter. Men det finns också skillnader och områden där länderna kan lära sig av varandra. Likvärdighet, väntetider och uppdatering av vårdprogram är några exempel, berättar Mef Nilbert, gästprofessor i onkologi vid Lunds universitet och forskningschef för Center for Kræftforskning i Köpenhamn.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn