- först med nyheter om medicin

Avgående ordförande: Fortfarande mycket att göra för att jämna ut skillnader

Även om vi kommit en bra bit på väg mot en jämlik cancervård finns mycket kvar att göra för att detta ska bli en högt prioriterad fråga på politikernas bord.

De regionala skillnaderna är fortfarande stora. Medan vissa regioner screenar för de vanligaste cancerformerna väntar andra fortfarande med ett införande.

Antalet cancersjuka är ungefär lika många i hela Sverige. Trots det finns fortfarande stora regionala skillnader både när det gäller prevention, diagnostik, behandling och palliativ vård. Ett talande exempel är att medan Stockholm och Gotland införde tarmcancerscreening redan 2008 så drar andra regioner igång först nu, 2020.

Ändå tycker Margareta Randén, när hon nu avgår som ordförande för Sveriges Onkologiska Förening (SOF) att mycket har blivit bättre, när hon tittar tillbaka på de senaste årens cancervård. Mycket tack vare införandet av Regionala Cancercentrum (RCC).

”RCC har varit en föregångare, bland annat genom att bygga upp nationella vårdprogram inom cancervården som just syftar till att vården ska vara jämlik och god för alla patienter, oavsett var i landet man bor eller vilket kön eller socioekonomisk status man har.

De nationella vårdprogrammen bygger på den bästa medicinska kunskapen som finns tillgänglig idag och ger rekommendationer till regionerna om alltifrån utredning, behandling och omvårdnad till rehabilitering och uppföljning av cancerpatienter.

Men svensk sjukvård är inte statlig. Så även om RCC kommer med förslag på åtgärder så är det i slutändan regionerna som beslutar,” säger hon och understryker att man trots allt har gjort mycket för att föra upp cancer på politikernas agenda.

”Likväl finns fortfarande en hel del kvar att göra innan vi är ända framme. Och vi måste fortsätta att gå i bräschen och påverka,”säger Margareta Randén.

Varje år insjuknar över 60 000 svenskar i cancer. Men med nya och bättre behandlingar överlever allt fler. Många lever med cancer som en kronisk sjukdom. Idag händer också mycket inom cancerområdet, inte minst på det molekylärbiologiska området.

”Det finns många unga lovande onkologläkare som förutom sitt kliniska arbete också forskar inom detta fält. Men även inom strålningen sker det enormt mycket nu.”

Margareta Randén understryker att man heller inte får glömma den palliativa vården när man talar om cancer.

”Människan har också en själ. Kropp och själ hör ihop och för att orka med en tuff behandling måste man må bra i själen. Likaså är det viktigt att komma tillbaka till ett normalt liv efter en cancersjukdom. Att rehabiliteringen fungerar kan då vara avgörande och är något alla svenska cancerpatienter som behöver måste få tillgång till,” säger Margareta Randén

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn