- först med nyheter om medicin

Margareta Randén: Det är oerhört smärtsamt att behöva ställa in Onkologidagarna

För första gången någonsin har Onkologidagarna ställts in. Coronavirusets framfart har fått både sjukvårdsregioner, lokala och vetenskapliga kommittéer att dra i handbromsen. Många deltagare har också belagts med reseförbud.

In i det längsta hoppades arrangörerna Svensk Onkologisk Förening (SOF) och Sjuksköterskor i cancervård (SIC) att Onkologidagarna i Växjö skulle kunna genomföras som planerat. Men dagen efter att regeringen, på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas, meddelades deltagarna att årets kongress skulle ställas in. Beskedet var väl inte helt oväntat då spridningen av Covid-19 snabbt eskalerat i Sverige.

”Det är oerhört smärtsamt att behöva ställa in. Det ligger ett enormt arbete bakom en sådan här kongress. Vi började förberedelserna redan i maj förra året,” säger Margareta Randén, avgående styrelseordförande för Svensk Onkologisk Förening och poängterar att åtgärden är extra ordinär. Något liknande har aldrig hänt förut.

Margareta Randén berättar att man började ana oråd redan i början av förra veckan att Onkologidagarna inte skulle bli av.

”Då hörde några doktorer från olika sjukvårdsregioner och personal från en del läkemedelsföretag av sig och sade att de inte fick delta i konferensen för sina arbetsgivare. Även föreläsare förbjöds att medverka. Och när Region Kronoberg bestämde sig för att inte tillåta arrangemanget var det bara att inse fakta.

Till Onkologidagarna var 470 deltagare från hela Sverige anmälda. På programmet stod föreläsningar, posterdiskussioner och inte minst en möjlighet för professioner, kliniker och industrin att utbyta erfarenheter. Men nu får detta vänta.

”Skulle någon av alla dessa läkare eller sjuksköterskor vara smittad och sprida viruset vidare under kongressen skulle kanske hela Sveriges cancervård riskera att lamslås,” säger Margareta Randén och påpekar att man först och främst måste tänka på sina patienter.

”Vi vill självklart inte utsätta våra patienter för onödiga risker. Att vara cancersjuk innebär att man tillhör en riskgrupp där både själva sjukdomen och behandlingen kan sätta ner immunförsvaret.

Att vården ska påverkas drastiskt är idag en stor farhåga, inte bara när det gäller cancervården. Blir tillräckligt många sjuka samtidigt är risken stor att resurserna inte räcker till.”

Margareta Randén medger att cancervården inte har haft någon förberedelse inför ett pandemiutbrott. Ändå är hon inte orolig för att läkemedel ska ta slut eller att risken är stor för att patienter blir smittade av andra inne på sjukhuset.

”Patienter som till exempel får kraftig benmärgspåverkan av cytostatika är isolerade. De flesta sjukhus har också infört besöksförbud. Däremot anser hon att döende patienter på hospice måste särbehandlas.

Här kan man inte ha besöksförbud. Döende patienter måste få ha sina nära runt sig. Och när det gäller cancerläkemedel så är det ett högprioriterat område. Jag känner därför ingen oro över att vi

ska få brist på dessa. Men det sjukvården borde haft på lager i större utsträckning är skyddsutrustning för personalen. Där tror jag att Sverige skulle ha varit bättre förberett,” säger Margareta Randén.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn