- först med nyheter om medicin

Oenighet om screening för lungcancer

Trots att forskarvärlden har tillgång till samma faktaunderlag finns stora skillnader i synen på värdet av screening för att hitta lungcancer. Minskad överlevnad hävdar en del, risk för överbehandling menar andra.

Ny kunskap om kardio-onkologisk samsjuklighet

Magdalena Babinska

Kardiovaskulära sjukdomar och cancer är den dominerande dödsorsaken i en stor del av världen. Ny kunskap visar att sjukdomarna hänger ihop. I en tysk kohortstudie har forskare undersökt risken för cancer hos hjärtsviktspatienter.

Lägre dos ipilimumab minskar biverkningar vid malignt melanom

Treårsuppföljningen av studien CheckMate 511 bekräftar att de allvarliga biverkningarna minskar hos patienter med spritt malignt melanom när de behandlas med Opdivo (nivolumab) och en lägre dos Yervoy (ipilimumab) än den registrerade.

Ny behandling av svårbehandlat B-cellslymfom godkänns inom EU

EU-kommissionen har godkänt tafasitamab i kombination med lenalidomid för behandling av vuxna med svårbehandlat B-cellslymfom. Beslutet bygger på positiva resultat från fas II-studien L-MIND. Tafasitamab kommer att förskrivas i EU under varumärket Minjuvi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn