- först med nyheter om medicin

NICE godkänner tidigare avslaget tarmcancerpreparat

Det brittiska läkemedelsverket NICE har gjort en kovändning och har nu godkänt enzymhämmaren Braftovi (encorafenib) i kombination med Erbitux (cetuximab) till behandling av patienter med BRAF-muterad metastatisk ändtarmscancer.

Förbättrad progressionsfri överlevnad med tesetaxel

SABCS: Tesetaxel i kombination med en reducerad dos av kapecitabin ledde till en signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med HR-positiv/HER2-negativ metastaserad bröstcancer jämfört med den godkända dosen kapecitabin ensamt.

Fas 3-studien PENELOPE-B uppfyllde inte primärt mål

SABCS: Fas 3-studien PENELOPE-B uppfyllde inte det primära målet för förbättrad invasiv sjukdomsfri överlevnad (IDFS) hos kvinnor med tidig HR- positiv/HER2-negativ bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom efter avslutad neoadjuvant kemoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn