- först med nyheter om medicin

Förändrade fibroblastceller gynnar kolorektala CMS4-tumörer

Förändringar i fibroblastceller kan förklara varför patienter med en särskild typ av kolorektalcancer inte svarar på behandling. Det menar en amerikansk forskargrupp. Att rikta in sig på dessa celler kan därför vara ett sätt att göra behandlingen mer effektiv.

Screening prioriterat i regeringens budget

Som en del av budgeten för 2021 stärker regeringen cancervården med 100 miljoner kronor årligen till 2023. Särskilt prioriterat är tidig upptäckt av cancer, som screening av livmoderhals- samt tjock- och ändtarmscancer.

Tveksamt godkännande av Enhertu

Enhertu godkänt av EMA i en snabb process för metastaserad HER2-positiv bröstcancer. Onkolog i NT-rådet är fundersam över att det gått så fort och tvivlar på att svenska patienter får tillgång till behandlingen i närtid.

Bavencio godkänt i EU mot långt framskridet urotelialt karcinom

EU-kommissionen har gett grönt ljus till marknadsföring av immunterapin Bavencio (avelumab) som första linjens underhållsbehandling till patienter med lokalavancerat eller metastatiskt urotelialt karcinom (UC), som är progressionsfria efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

KRAS-hämmare visar återigen lovande effekt vid lungcancer

Sotorasib, en KRAS-hämmare, visar behandlingseffekt mot icke-småcellig lungcancer som bär på en vanlig KRAS-mutation – den här gången i en fas II-studie. ”Det här är roligt av flera skäl”, kommenterar svensk onkolog.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn