- först med nyheter om medicin

Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig i Sverige

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera RET-hämmaren Gavreto (pralsetinib) för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som orsakats av en förändring i en gen som kallas RET.

FDA godkänner CAR T-behandling för r/r multipelt myelom

US Food and Drug Administration (FDA) har godkänt CAR T-cellterapin ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) för behandling av patienter med återkommande eller refraktärt multipelt myelom (RRMM) som tidigare har fått fyra eller fler behandlinar.

Ny immunkombo visar fortsatt nytta vid spridd hudcancer

Att kombinera den nya checkpointhämmaren relatlimab med nivolumab ger dubbelt så lång tid utan förvärrad sjukdom vid avancerat malignt melanom, jämfört med endast nivolumab. Detta enligt uppdaterade studiedata om behandlingen, som är under bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn