- först med nyheter om medicin

Smärtbehandling för barn: Vi kan bli bättre

Evidensen för den smärtbehandling som ges till barn, inklusive barn med cancer, är ofta dålig och vården skulle förbättras om fler smärtläkemedel testades på barn. Det konstaterar Gustaf Ljungman, barnonkolog och en av forskarna bakom en rapport om smärta hos barn.

Ny typ av precisionsläkemedel i läkemedelsförmånen

Cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrektinib) kan förskrivas inom förmånen till barn vars tumörer bär på en viss mutation. Det är första gången ett läkemedel mot en specifik genetisk förändring, i stället för mot en viss cancerform, ingår i högkostnadsskyddet i Sverige.

Dexametason försämrar överlevnaden hos patienter med glioblastom

Patienter med glioblastom som behandlas med checkpointhämmare och får kortikosteroiden Dexametason mot cerebralt ödem har signifikant sämre total överlevnad (OS), enligt resultat från en studie vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, som publicerats i tidskriften Clinical Cancer Research.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn