- först med nyheter om medicin

Cancer under graviditet - en utmaning för onkologer

I takt med att kvinnor skaffar barn allt senare i livet har cancer under eller i nära anslutning till graviditet ökat under senare år. För onkologer kan patientgruppen vara en utmaning, då man vid utredning och behandling måste ta hänsyn både till mamman och barnet och väga fördelar mot risker.

Blockerat sockerupptag i cancerceller kan göra dem känsligare för behandling

Att cancerceller har förhöjda sockernivåer observerade läkaren och nobelpristagaren Otto Warburg redan på 1950-talet. Nyligen konstaterade också forskare att om man blockerar sockerupptaget i cancercellerna vid akut myeloid leukemi (AML) blir de känsligare för kemoterapi, cytarabin (Ara-C).

Många nya framsteg för cancerbehandling

Framstegen för nya cancerbehandlingar går i ett rasande tempo. Vår växande kunskap om kroppens immunförsvar och tekniken att framställa läkemedel leder till nya och mer riktade behandlingar och terapeutiska metoder som inte bara förändrar klinisk praxis utan också förlänger överlevnaden för många människor.

Cancerspecialister bistår vid forskning kring COVID-19

Onkologer har blivit en viktig resurs i forskningen kring COVID-19. Anledningen är att man sett att BTK-hämmare, särskilt acalabrutinib (Calquence) som används vid cancer, kan vara effektivt vid svår COVID-19 genom att kunna häva inflammationen som uppstår.

Forskare undersöker ny strålmetod

En första klinisk prövning av en ny typ av strålbehandling Alpha DarRT (Diffusing Alpha emitters Radiation Therapy) visar positiva resultat i en mindre israelisk-italiensk prospektiv kohortstudie.

Patientrapporterad data blir offentlig

Nu ska patientrapporterad data från cancerstudier bli offentligt tillgängliga. Initiativet kommer från FDA:s Oncology Center of Excellence (OCE) och är ett webbaserat pilotprojekt.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn