- först med nyheter om medicin

Ny studie väcker tankar om bredare BRCA-testning

Tillägg av parp-hämmaren olaparib (Lynparza), efter kirurgi och kemoterapi, minskar risken för återkommande cancer hos patienter med tidig HER2-negativ bröstcancer med BRCA1/2-mutationer, enligt en fas III-studie.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn