- först med nyheter om medicin

Venetoclax i kombination med högintensiv kemoterapi visar sig lovande vid AML

ASH: Yngre patienter med akut myeloid leukemi (AML) uppnår höga kompletta responsfrekvenser (CR) när de behandlas med Venclyxto (venetoclax) i kombination med första linjens högintensiv kemoterapi, visar flera nya studier. Vissa patienter kan till och med undvika transplantation som ett resultat av behandlingen.

Triangle-studien kan förändra klinisk praxis

ASH: Patienter med obehandlat, avancerat mantelcellslymfom (MCL) och som är yngre än 65 år får signifikant bättre återfallsfri- och total överlevnad med tillägg av Imbruvica (ibrutinib) i första linjen. Det visar resultat från Triangle-studien. Tillägget gör att patienterna eventuellt kan avstå från autolog stamcellstransplantation.

Ny antikroppsbehandling för immun trombocytopeni kan vara på väg

I en ny fas III-studie visar IV-behandling med den humana antikroppen efgartigimod goda resultat i form av högre trombocytantal tidigt i behandlingen och ihållande respons över tid bland vuxna patienter med ihållande eller kronisk primär immun trombocytopeni (ITP).

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson