Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Allvarlig fetma är associerad med upptäckt av förstadie till multipelt myelom

En ny studie visar att personer som är kraftigt överviktiga har en större risk att få monoklonal gammopati (MGUS), som är ett förstadium till multipelt myelom. Rökning och få timmars sömn är också livsstilsfaktorer som verkar öka risken för MGUS.

Studien omfattade 2 628 amerikaner under perioden februari 2019 till mars 2022. De inkluderade individerna hade en ökad risk att utveckla multipelt myelom på grund av etniskt ursprung och en familjehistoria med hematologiska maligniteter. Studiepopulationen screenades för MGUS (närvaro av monoklonala proteiner vid serumkoncentrationer på 0,2 g/L eller mer) med användning av masspektrometri.

Efter att ha justerat resultaten för ålder, kön, etnicitet, utbildning och inkomst visar data att personer med allvarlig övervikt hade 73 procent högre odds att ha MGUS jämfört med personer med ett BMI inom normalområdet. Föreningen fanns fortfarande med vid justering för fysisk aktivitet. Det var dock mindre uttalat hos personer som var mycket fysiskt aktiva. Data visar också att rökning och få timmars sömn var parametrar som ökade sannolikheten för att få MGUS.

Viktigt steg för förebyggande

I en nyhetsartikel på webbplatsen för American Society of Hematology uppger forskarna bakom studien att de planerar att försöka validera resultaten i andra studiekohorter. De vill bland annat genomföra longitudinella studier i syfte att utforska vilka mekanismer som bidrar till att svår fetma och andra modifierbara riskfaktorer kan påverka utvecklingen och progressionen av MGUS.

- Även om betydande framsteg har gjorts i behandlingen av multipelt myelom, förblir det en sjukdom som inte kan botas och diagnostiseras ofta först efter att patienter redan har lidit skada på vitala organ. Skadorna uppstår till följd av premaligna tillstånd, inklusive MGUS. Vår forskargrupp är fokuserad på att studera riskfaktorer och etiologi för MGUS för att bättre förstå vilka individer som löper ökad risk att få MGUS och därefter utvecklas till multipelt myelom, säger studiens första författare David Lee från Massachusetts General Hospital i artikeln.

David Lee konstaterar vidare att mer kunskap om sambandet mellan MGUS och modifierbara riskfaktorer som fetma är ett viktigt steg mot att utveckla effektiva förebyggande hälsostrategier för att minska risken för allvarliga cancerformer som multipelt myelom.

Studien har den begränsningen att det är en tvärsnittsstudie, som alltså bara bidrar med en ögonblicksbild av hur utvalda variabler eller egenskaper förhåller sig till varandra vid den givna tidpunkten. Så även om forskarna kunde dokumentera en signifikant korrelation mellan MGUS, fetma och andra livsstilsfaktorer, har de ännu inte tillräckligt med bevis för att anta ett orsakssamband.

Studien publiceras i Blood Advances.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson