Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Det är bra att vi får ytterligare ett läkemedel i behandlingsarsenalen. Tidigare har vi bara haft kemoterapi att tillgå för denna patientgrupp. Det är viktigt att kunna erbjuda en fungerande behandling där det inte funnits andra bra alternativ, säger Theodoros Foukakis.

NT-rådet rekommenderar Enhertu vid HER2-låg metastaserad bröstcancer

Patienter med inoperabel eller metastaserad bröstcancer med lågt HER2-uttryck som tidigare fått kemoterapi kan nu behandlas med antikropp-läkemedelskonjugatet (ADC) trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Tidigare den här månaden beslutade NT-rådet att rekommendera regionerna att erbjuda Enhertu till den här specifika patientgruppen.

Rekommendationen väcker glädje bland svenska bröstonkologer.

– Det är bra att vi får ytterligare ett läkemedel i behandlingsarsenalen. Tidigare har vi bara haft kemoterapi att tillgå för denna patientgrupp. Det är viktigt att kunna erbjuda en fungerande behandling där det inte funnits andra bra alternativ, säger Theodoros Foukakis, överläkare i onkologi på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i den nationella vårdprogramsgruppen för bröstcancer.

Theodoros Foukakis säger att prognosen för de här patienterna är dålig, medianöverlevnaden för dem som deltog i studien och fick standardbehandling var 17 månader.

Enhertu är sedan tidigare godkänd som monoterapi för behandling av patienter med inoperabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som har fått en eller flera tidigare anti-HER2-terapier. Nu utökas indikationen till patienter med lågt uttryck av HER2 i tumören och som tidigare behandlats med kemoterapi.

Baseras på fas 3-studie 

NT-rådet baserar sin rekommendation på fas 3-studien Destiny-Breast04. I studien inkluderades 557 patienter med inoperabel och/eller metastaserad HER2-låg bröstcancer, både med ER-positiva och ER-negativa tumörer.

Resultaten visade att Enhertu signifikant förbättrar den progressionsfria överlevnaden (PFS) liksom den totala överlevnaden (OS) jämfört med standardbehandling med kemoterapi för patienter med lågt HER2-uttryck, oavsett hormonreceptorstatus. Minskningen för sjukdomsprogression eller död var 50 % (median PFS: 9,9 mot 5,1 månader; HR 0,50, 95% CI [0,40, 0,63]; P <. 0001), tillsammans med en 36% minskning av risken för dödsfall (median OS: 23,4 mot 16,8 månader; HR 0,64, 95% CI [0,49, 0,84]; p = 0,0010).

Omkring 15 procent av all invasiv bröstcancer är HER2-positiv. För inte så längesedan upptäcktes att även patienter vars tumör inte klassas som HER2 kan ha låga nivåer av detta protein på tumörens cellyta och kan därigenom ha nytta av riktade HER2- behandlingar. Ungefär hälften av all bröstcancer är HER2-låg. Det är vanligare vid ER-positiva tumörer än vid trippelnegativa

– Det här betyder att många fler patienter framöver kommer att behandlas med Enhertu. NT-rådet räknar med att det rör sig om cirka 200 svenska patienter årligen, säger Theodoros Foukakis.

Kunskap om biverkningar

Precis som andra HER2-hämmare har Enhertu biverkningar som vårdpersonal måste ha god kunskap om. Vissa biverkningar är mycket allvarliga och kräver särskild kompetens för att omhänderta.

– Alla inblandade i patientens vård, på onkologklinikerna men även på akuten, måste känna till vilka biverkningar som kan uppkomma, säger Theodoros Foukakis.

Han förklarar att en relativt sällsynt men allvarlig biverkan är en särskild typ av lunginflammation, som i värsta fall kan leda till att patienten avlider.

– Vissa patienter får en reaktion i lungorna av behandlingen som kan ge upphov till andnöd. Tillståndet måste snabbt behandlas med kortison. Risken för komplikationer eller död har dock minskat då vi lärt oss att upptäcka och behandla patienterna tidigt. Men det är också viktigt att förebygga illamående, som är en annan biverkan. Patienternas mående och livskvalitet under behandlingen är mycket viktig, säger Theodoros Foukakis.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson