Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Imfinzi plus kemoterapi för avancerad gallvägscancer resulterar i fler långtidsöverlevande

ESMO-GI: Imfinzi (durvalumab) kombinerat med gemcitabin och cisplatin (GC) ger signifikant förbättrad överlevnad och resulterar i fler långtidsöverlevande jämfört med GC enbart hos patienter med avancerad gallvägscancer.

Detta visar nya treåriga data från fas III-studien TOPAZ-1 (abstrakt #279MO), som presenterades vid det europeiska onkologisällskapet ESMO:s GI-möte 2024.

I studien randomiserades 685 patienter med avancerad gallvägscancer till antingen durvalumab (D) plus GC (n=341) eller placebo plus GC (n=344). Efter en medianuppföljning på 41,3 var medianöverlevnaden (OS) 12,9 månader (95 % KI 11,6–14,1 månader) för D plus GC och 11,3 månader (95 % CI 10,1–12,5 månader) för placebo plus GC ( HR=0,74; 95% KI 0,63-0,87). Treårsöverlevnaden var 14,6 procent för D plus GC mot 6,9 procent för placebo plus GC.

Bland patienter som uppnådde sjukdomskontroll var treårsöverlevnaden 17,0 procent för D plus GC mot 7,6 procent för placebo plus GC. I den totala studiepopulationen blev 12,8 procent (88 av 685) av patienterna långtidsöverlevande. Det vill säga att de överlevde i minst 30 månader efter randomisering.

Det fanns fler långtidsöverlevande i D plus GC-armen (17,0 procent) än i placebo plus GC-armen (8,7 procent). Det var en högre andel långtidsöverlevande som uppnådde objektivt svar jämfört med hela studiepopulationen. Ungefär en av tre patienter (32 av 91) som svarade på durvalumab blev långtidsöverlevande.

Det fanns en större andel långtidsöverlevande i placebo plus-armen som fick ytterligare behandling efteråt (inklusive immunterapi) jämfört med långtidsöverlevande i D plus GC-armen. Frekvensen av allvarliga biverkningar var jämförbara mellan grupperna av långtidsöverlevande (D plus GC: 32,8 procent; placebo plus GC: 36,7 procent) och de var mindre frekventa än i den totala studiepopulationen (D plus GC: 48,8 procent; placebo plus GC: 44,4 procent).

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson