Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Att förbättra konditionen minskar risken för prostatacancer

Män som förbättrar sin kondition har betydligt lägre risk att utveckla prostatacancer, visar en stor svensk studie.

Den prospektiva studien baseras på en kohort bestående av 57 652 män med en genomsnittsålder på 41,3 år. Data om männen erhölls från svenska nationella hälsoprofildatabaser under perioden 1982 till 2019. Deltagarna i studien genomförde alla ett stresstest, inklusive minst två giltiga konditionstester, ”cardiorespiratory fitness” (CRF)-tester på en cykelergometer.

Under en genomsnittlig uppföljning på 6,7 år fick 592 av männen (en procent) diagnosen prostatacancer, och hos 46 män (0,08 procent) var prostatacancer den primära dödsorsaken. En ökning av absolut CRF (som en procentandel av hjärtminutvolymen i liter per minut) var associerad med en minskad risk för prostatacancer med en hazard ratio (HR) på 0,98 (95 % CI, 0,96-0,99). Genom att gruppera deltagarna som antingen ökad (+3 procent), stabil (±3 procent) eller minskad (-3 procent) CRF, fann forskarna att ökad kondition kontra minskad kondition var associerad med en HR för prostatacancerincidens på 0 65 (95% CI, 0,49-0,86).

Sambandet mellan förändring i absolut CRF och incidens av prostatacancer var signifikant endast för deltagare med en måttlig baslinje CRF. Dessutom var förändringar i både absolut och relativ CRF inte associerade med prostatacancerdödlighet. Bristen på relation kan bero på de relativt få prostatacancerrelaterade dödsfallen i kohorten, tror forskarna bakom studien.

De konstaterar också att det finns relativt lite bevis för förebyggande faktorer som kan minska risken för prostatacancer. Det finns dock bevis för att träning minskar risken för dödlighet av alla orsaker i många cancertyper, inklusive prostatacancer.

Forskarna förväntar sig att deras och liknande studier av mekanismer bakom fördelarna med fysisk aktivitet kommer att leda till mer riktade förebyggande rekommendationer. Studien understryker vikten av att uppmuntra allmänheten att öka CRF eller nå måttliga konditionsnivåer, påpekar de.

Forskargruppen planerar för närvarande en liknande studie som involverar patienter med bröstcancer.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson