Skip to main content

- först med nyheter om medicin

PRRT är effektivt mot neuroendokrina tumörer över undergrupper

ESMO-GI: Första linjens peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) med Lu-177-DOTATATE ökar signifikant progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) jämfört med somatostatinanaloger (SSA) hos patienter med gastro-entero-pankreatiska neuroendokrina tumörer (GEP)-NET).

Det visar en undergruppsanalys av fas III-studien NETTER-2, som presenterades vid det europeiska onkologisällskapet ESMO:s GI-möte 2024 (abstrakt #211MO).

De primära resultaten presenterades tidigare i år, vid ASCO GI 2024, och de visade att PRRT förlängde median-PFS med cirka 14,3 månader (från 8,5 månader i kontrollarmen till 22,8 månader i PRRT-armen (HR=0,276 [95 % CI) 0,182–0,418; p < 0,0001)). Dessutom var ORR signifikant högre i PRRT-armen (43,0 procent) jämfört med kontrollarmen (9,3 procent) (justerad oddskvot 7,81 (95 % KI 3,32-18,4; p < 0,0001) .

I den planerade subgruppsanalysen undersöktes effekten utifrån tumörgrad (grad 2 eller 3) och tumörursprung (bukspottkörtel eller tunntarm). PRRT förbättrade PFS och ORR oavsett tumörgrad och tumörursprung, men det fanns skillnader i effekten. Median PFS var kortare för patienter med grad 3 GEP-NET (22,2 månader) jämfört med grad 2 (29,0 månader) och för patienter med pankreas GEP-NET (19,4 månader) jämfört med tunntarms GEP-NET (29,0 månader). ORR var 48,1 procent för patienter med grad 3 GEP-NET och 40,4 procent för patienter med grad 2 GEP-NET. Dessutom var ORR högre för patienter med pankreas GEP-NET (51,2 procent) jämfört med tunntarms GEP-NET (26,7 procent).

Bland de 65 patienter som uppnådde ett fullständigt eller partiellt svar på PRRT var mediantiden till svar (TTR) cirka 5,8 månader för alla fyra undergrupperna. Mediansvartiden (DoR) var 24,9 månader (95 % CI 23,3 - ej uppskattningsbar) för grad 2 GEP-NET; 19,3 månader (17,8 – ej uppskattningsbar) för grad 3 GEP-NET; 18,4 månader (11,3-23,3) för GEP-NET i bukspottkörteln, och inte uppskattningsbar för GEP-NET i tunntarmen.

NETTER-2-studien är den första som undersöker effekten av PRRT som förstahandsval för årskurs 2 och 3 NET. Neuroendokrina tumörer graderas med hjälp av Ki-67-index till grad 1, 2 eller 3, beroende på hur snabbt cellerna delar sig. Vid grad 1 delar sig färre än tre procent av tumörcellerna, vid grad 2 delar sig mellan 3 och 20 procent av tumörcellerna och vid grad 3 delar sig mer än 20 procent av cellerna.

NETTER-2 inkluderade patienter med en tumördelningsprocent mellan 10 och 55. 226 patienter randomiserades 2:1 för att antingen få fyra serier PRRT (4 x 7,4 GBq) plus 30 mg långverkande SSA var åttonde vecka under behandling med PRRT och sedan var fjärde vecka (experimentell arm) eller 60 mg långverkande SSA var fjärde vecka (kontrollarm).

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson