Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Experimentell CD40-agonist ger goda svarsfrekvenser mot metastaserad pankreascancer

ESMO-GI: Den experimentella CD40-agonisten mitazalimab (ADC 1013) i kombination med mFOLFIRINOX (mFFX) visar lovande första linjens resultat mot metastaserande pankreatisk duktalt adenokarcinom (mPDAC).

Detta visar den primära analysen av fas Ib/II-studien OPTIMIZE-1, som presenteras vid det europeiska onkologisällskapet ESMO:s GI-möte 2024 (abstrakt #280MO).

Med nuvarande behandlingsalternativ är femårsöverlevnaden för patienter med mPDAC mindre än fem procent. Syftet med OPTIMIZE-1 var att undersöka om tillägg av mitazalimab potentiellt skulle kunna förbättra prognosen.

Studien inkluderade kemoterapinaiva patienter med nydiagnostiserad mPDAC. De fick mitazalimab på dag 1, följt av en tvåveckors doseringsregim som började med mFFX på dag 8 och mitazalimab på dag 10. I fas Ib-delen av studien fastställdes 900 μg/kg mitazalimab som rekommenderad fas II-dos. Det primära effektmåttet för fas II var total svarsfrekvens (ORR), medan sekundära effektmått inkluderade säkerhet, varaktighet av respons (DoR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS).

Totalt 70 patienter fick antingen 450 μg/kg (n=5) eller 900 μg/kg (n=65) mitazalimab i kombination med mFFX. Den primära effektanalysen inkluderade 57 utvärderbara patienter som behandlades med 900 μg/kg mitazalimab. Vid datastoppet den 14 november 2023 fanns det fortfarande 29 deltagare (51 procent) i studien, av vilka 18 fortfarande var i behandling. Medianuppföljningen var 12,7 månader. Den bekräftade ORR var 40,4 procent (22 partiella svar och 1 fullständigt svar), och 22 patienter uppnådde stabil sjukdom (78,9 procent sjukdomskontroll). Den obekräftade ORR var 50,9 procent. Median DoR var 12,5 månader, median PFS var 7,7 månader (6-månaders PFS-frekvens 62,4 procent) och median OS var 14,3 månader (1-års OS-frekvens 59,3 procent).

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna av grad ≥3 inkluderade neutropeni (25,7 procent; 18 patienter), hyperkalemi (15,7 procent; 11 patienter), anemi och trombocytopeni (11,4 procent; 8 patienter), vilket överensstämmer med mFFX:s säkerhetsprofil. Fyra patienter (5,7 procent) avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Studien visar också att ökningen av CD38+ NKT-celler efter den första mitazalimab-infusionen korrelerade signifikant med djupet av svaret. Liknande trender observerades med CD38+ och Ki67+ CD8 T-cellpopulationer. Tumörmutationsbördan var inte korrelerad med några effektmått.

Sammanfattningsvis drar forskarna slutsatsen att studien uppfyllde sitt primära effektmått med en hanterbar säkerhetsprofil och en lovande DoR som var associerad med en kliniskt betydelsefull OS-fördel. Resultaten stödjer att kombinationsbehandlingen utreds vidare i en randomiserad fas III-studie, heter det.

 

ASH

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson