Skip to main content

- först med nyheter om medicin

KRAS G12C-hämmare visar lovande aktivitet mot cancer i bukspottkörteln

ASCO-GI: Monoterapi med den experimentella KRAS G12C-hämmaren glecirasib visar lovande svar och sjukdomskontroll mot pankreascancer och en mängd andra solida tumörer.

De presenterar preliminära data från två fas I/II-studier som presenterades vid ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2024 (abstrakt #604). En studie genomfördes i Kina, medan den andra studien är en amerikansk, europeisk, israelisk studie.

Vid data cutoff i september 2023 hade 48 patienter i de två studierna fått behandling med glecirasib som monoterapi, varav 47 patienter kunde utvärderas. 28 av dessa hade cancer i bukspottkörteln och de återstående 19 hade andra solida tumörer (sju gallvägstumörer, tre magtumörer, tre tunntarmstumörer, en blindtarmstumör, en hepatocellulär tumör, en peritoneal tumör, en bakre bronkial mediastinal tumör, en ameloblastisk karcinom och en livmoderhalstumör).

Patienterna hade fått en median av en tidigare linje av systemisk terapi (intervall: 0 till 4; varav 23 patienter hade fått en tidigare linje). 85 procent var asiatiska, resten var kaukasiska. Bland de 28 patienterna med cancer i bukspottkörteln uppnådde 13 partiell respons med en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 46,4 procent och en sjukdomskontrollfrekvens (DCR) på 96,4 procent; mediansvartiden (DOR) och progressionsfri överlevnad (PFS) var 4,1 månader respektive 5,5 månader (95 % KI 1,2–13,1).

Bland de 19 patienterna med andra tumörtyper uppnåddes en ORR på 52,6 procent (10/19) och en DCR på 84,2 procent; medianvärdet för DOR och PFS var 8,3 månader respektive 7,0 månader (95 % KI 1,1–15,2).

Behandlingsrelaterade biverkningar (TRAEs) inträffade hos 89,6 procent (43/48) av patienterna; de vanligaste TRAE var anemi (52,1 procent), förhöjt bilirubin (39,6 procent), minskat antal leukocyter (18,8 procent), förhöjt ASAT (18,8 procent), diarré (16,7 procent), förhöjt alanin-transaminas (14,6 procent), asteni ( 14,6 procent), hypertriglyceridemi (10,4 procent) och illamående (10,4 procent); Grad 3+ TRAE förekom hos 25 procent (12/48) av patienterna; inga TRAE ledde till dödsfall eller avbrytande av behandlingen.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson