Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Everolimus tolereras väl av barn och ungdomar med progressivt låggradigt gliom

Everolimus är en vältolererad behandling för barn och ungdomar med progressivt eller återkommande låggradigt gliom. Det visar data från fas II-studien PNOC001, som också pekar på några potentiellt nya biomarkörer för progressiv sjukdom hos patienterna.

I PNOC001-studien undersökte en amerikansk forskargrupp den progressionsfria överlevnaden (PFS) hos barn och ungdomar med progressivt eller återkommande låggradigt gliom (pLGG) som behandlats med everolimus. Studiens primära effektmått var PFS efter sex månader, medan ett sekundärt effektmått var median PFS.

65 patienter i åldern 3-21 år med progressiv eller återkommande pLGG deltog i studien. Patienterna fick oral everolimus 5 mg/m2 en gång dagligen. Frekvensen av drivande genförändringar jämfördes med oberoende pLGG-kohorter av nydiagnostiserade och patienter med progression eller återfall. Efter en genomsnittlig uppföljning på 57,5 ​​månader var sex månaders PFS 67,4 procent (95 % KI, 60,0-80,0) och genomsnittlig PFS 11,1 månader (95 % KI, 7,6-19,8 ).

Hypertriglyceridemi var den vanligaste biverkningen grad ≥3 vid behandling med everolimus.

Aktivering av PI3K/AKT/mTOR-signalvägar korrelerade inte med kliniska resultat. Sällsynta eller nya KIAA1549::BRAF-fusionsbrytpunkter var vanligast vid supratentoriella pilocytiska astrocytom i mittlinjen, hos patienter med progressiv eller återkommande sjukdom, och korrelerade med dåliga kliniska resultat. Således var median-PFS hos patienter med sällsynta/nya KIAA1549::BRAF-fusionsbrytpunkter 6,1 månader, medan det hos patienter med v49 KIAA::BRAF-fusionsbrytpunkter var 16,7 månader.

En multivariat analys bekräftade den oberoende riskfaktorstatusen för sjukdomsprogression. Dessutom identifierades sällsynta patogena arvsanlag i homologa rekombinationsgener hos 6,8 procent av patienterna i studien.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson