Skip to main content

- först med nyheter om medicin

SMO-hämmare ökar effekten av standardbehandling mot glioblastom

ESMO: Tillägg av SMO-hämmaren Glasdegib (GLG) till standardbehandling mot glioblastom (strålbehandling och temozolomid) visar god effekt. Knappt 30 procent av deltagarna levde fortfarande vid data-cutoff.

Det är enligt en ny fas Ib/II-studie som presenterades på ESMO 2023 (abstrakt #501O).

Under perioden 2018 till 2020 ingick 79 nydiagnostiserade glioblastompatienter i studien. Majoriteten (98,7 procent) behandlades med GLG i en dos på 75 mg/QD, och medianbehandlingstiden var 6,9 månader. 71,6 procent av patienterna visade stabil sjukdom under hela studieperioden.

Efter en medianuppföljning på 14,8 månader visade resultaten en medianprogressionsfri överlevnad (mPFS) på sju månader och en 12-månaders PFS-frekvens på 22,2 procent. mPFS skilde sig beroende på patienternas MGMT-status. MGMT-metylerade patienter uppnådde en längre mPFS än icke-metylerade patienter.

Medianöverlevnaden (mOS) var 15,3 månader och nästan 30 procent av patienterna levde fortfarande vid dataavbrott. Vid tidpunkten för data cutoff hade MGMT-metylerade patienter en signifikant längre mOS jämfört med icke-metylerade patienter.

I sammanfattningen framhålls också att inga nya säkerhetsproblem uppstått under studietiden.

 

ESMO

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson