- först med nyheter om medicin

Cancerspecialister bistår vid forskning kring COVID-19

Onkologer har blivit en viktig resurs i forskningen kring COVID-19. Anledningen är att man sett att BTK-hämmare, särskilt acalabrutinib (Calquence) som används vid cancer, kan vara effektivt vid svår COVID-19 genom att kunna häva inflammationen som uppstår.

Patientrapporterad data blir offentlig

Nu ska patientrapporterad data från cancerstudier bli offentligt tillgängliga. Initiativet kommer från FDA:s Oncology Center of Excellence (OCE) och är ett webbaserat pilotprojekt.

Professor: Immunterapi ska sättas in tidigt i behandlingen

Immunterapi ska sättas in tidigt i behandlingen, innan immunsystemet är förstört. Patienter med mindre avancerad sjukdom har större nytta av den än de med avancerad sjukdom, menar Håkan Mellstedt, professor vid Karolinska Institutet och en av pionjärerna bakom immunterapiforskningen i Sverige.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn