Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– I vår studie har vi undersökt 23 olika cancertyper och såg att alla utom hjärntumörer, livmoderhalscancer och testikelcancer kunde kopplas till minst ett av måtten på övervikt eller fettfördelning, antingen hos män eller kvinnor, säger Åsa Johansson.

Cancer kopplat till fetma beror både på kön och cancertyp

Både övervikt och fördelningen av fett i kroppen påverkar risken för cancer. Risken skiljer sig åt både mellan olika typer av cancer och mellan könen, visar en ny studie.

Var i kroppen fett lagras är starkt kopplat till cancerrisk. Medan mäns fett till större del ansamlas i buken och runt de inre organen samlar kvinnor vanligen på sig fett runt lår och höfter. En nyligen publicerad prospektiv studie i tidskriften Cancer Cell har undersökt hur cancerrisken kopplad till kroppsfett skilde sig åt mellan könen.

– I vår studie har vi undersökt 23 olika cancertyper och såg att alla utom hjärntumörer, livmoderhalscancer och testikelcancer kunde kopplas till minst ett av måtten på övervikt eller fettfördelning, antingen hos män eller kvinnor. Däremot är riskerna inte desamma för män och kvinnor för alla cancerformer, säger Åsa Johansson, forskargruppsledare vid Uppsala universitet och SciLifeLab och senior författare till studien.

I studien har forskarna använts sig av UK Biobank, där en halv miljon britter i åldrarna 37-73 år under åren 2006-2010 ingått och följts upp. Vid rekryteringen mättes mängden fett och fördelning av detta hos alla deltagare. Även biologiska prover för genetiska analyser samlades in och deltagarna intervjuades om sin sjukdomshistoria, sociodemografiska bakgrund, livsstil och miljöfaktorer. Samtliga deltagare följdes också upp från starten fram till 2022 i, bland annat, nationella cancerregister. Totalt 40,862 deltagare fick en cancerdiagnos under uppföljningen.

Överraskande resultat

Något som överraskande forskarna var att övervikt påverkar risken för bröstcancer olika hos kvinnor före och efter klimakteriet. Medan övervikt utgör en riskfaktor efter klimakteriet så verkar det inte ha någon betydelse innan klimakteriet.

Övervikt är också kopplat till högre risk för bröstcancer hos män. Bröstcancer hos män är ovanligt, men medan sjukdomen hos kvinnor består av en mängd olika typer och subgrupper så har 95 procent av männen med bröstcancer den östrogenberoende formen. Den ökade risken kopplat till övervikt skulle kunna bero på den östrogenproduktion som sker framför allt i fettcellerna hos män och postmenopausala kvinnor.

Den starkaste kopplingen mellan övervikt och risk för cancer såg forskarna för livmodercancer, ett fynd som är väl känt sen tidigare.

Tydliga skillnader i risk

Forskarna förklarar också att det finns tydliga skillnader i risk mellan könen för till exempel kolon-, esofagus- och levercancer.

– Hos män är fetma kopplat till större risk för hepatocellulärt karcinom, en typ av levercancer. Den risken ser vi inte hos kvinnor, säger Mathias Rask-Andersen, docent och forskar vid Uppsala universitet och den andra av studiens förste författare.

Det finns också en tydligare koppling mellan fetma och kolorektal cancer hos män. .

Däremot är fetma är kopplat till en lägre risk för skivepitelcancer i matstrupen. Denna effekt var mycket tydligare hos kvinnor. Risken för adenokarcinom i matstrupen ökar dock med högre BMI.

– Den här effekten har observerats tidigare, men här kan rökning spela in eftersom man har sett en negativ korrelation mellan antalet cigaretter per dag och BMI. Mängden fett i buken är kopplat till en högre risk för skivepitelcancer i matstrupen hos kvinnor, vilket visar hur distributionen av fett i kroppen är en viktig faktor för cancerrisk i detta fall, säger Mathias Rask-Andersen.

Forskarna hoppas med sin studie att den ska ge en djupare förståelse för vilka sjukdomsmekanismer som ligger bakom fetmarelaterad cancer och i framtiden kunna underlätta riskbedömning.

– Övervikt och fetma ökar snabbt runt om i välden och är idag den snabbast ökande riskfaktor för cancer, säger Åsa Johansson.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson