Skip to main content

- först med nyheter om medicin

- En ytterligare vinst är att hydrogelen utgör en bra mikro-och makromiljö, något som leder till att NK-cellerna håller ihop och växer bättre. Det gör att effekten blir starkare. Problemet med NK-celler är annars att många av dem dör. När de växer i hydrogel överlever fler, säger Per Uhlén.

3D-teknik kan vara nyckeln till att behandla solida tumörer med NK-celler

En typ av 3D-teknik som kan eliminera cancerceller genom att behandla solida tumörer med NK-celler har tagits fram av en grupp koreanska forskare. Tekniken kunna vara ett sätt att få en mer verkningsfull behandling av solida tumörer, tycker professor Per Uhlén.  

Idag har NK-celler vid immunterapi vissa begränsningar. Att injicera NK-celler har i kliniska studier visat sig inte fungera hos solida tumörer. Anledningen är att odlade NK-celler har svårt att överleva och ta sig in i solida tumörer. Med den nya tekniken injiceras NK-cellerna istället i 3D printade hydrogeler som transporterar NK-cellerna till tumören.

Per Uhlén, professor i cellsignalering vid enheten för molekylär neurobiologi vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Instituttet, menar att den här 3D-metoden skulle kunna vara ett sätt att få en mer verkningsfull behandling även för solida tumörer och nämner cancer i urinblåsan som en intressant kandidat.

– Idag behandlas patienter med ytlig urinblåscancer, som först genomgått TUR-B (Transuretral resektion i urinblåsa), med BCG (Bacillus Calmette-Guérin) som stimulerar immunförsvaret. Men vissa patienter svarar inte på BCG-behandlingen eller får svåra biverkningar. Här kan man tänka sig att hydrogelen med NK-celler skulle kunna vara en alternativ behandling, säger han.

– Vad man vill åstadkomma är en mer lokal immun-behandling efter att man kirurgiskt avlägsnat en tumör. I gränsen mellan tumören och de friska cellerna finns en gråzon där kirurgen inte vet säkert om det kan finnas cancerceller kvar. Det kan också vara så att man inte kan ta bort hela tumören.

Metoden har fler fördelar

I studien, som bedrivits vid Korea Institute of Machinery and Materials och Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology och publicerats i tidskriften Bio materials Research, har man undersökt själva hydrogelen, hur stora porerna är och vilken struktur den har. Man har även tittat på olika biologiska markörer som till exempel mäter apoptos.

Forskarna har också sett att NK-cellerna lättare bildar aggregat i den 3D- printade hydrogelen samt frisätter interleukiner som är viktiga för immunförsvaret. I studien visar de vidare att det går att få NK-celler att växa lokalt och samtidigt stärka dem så att de blir mer effektiva.

För att nå tumörcellerna kan man injicera hydrogelen intravenöst eller applicera den direkt på ett specifikt område. Metoden har fler fördelar.

– Den ena är att man kan behandla ett begränsat område. NK-cellerna tar då död på eventuellt kvarvarande cancerceller där tumören suttit. En ytterligare vinst är att hydrogelen utgör en bra mikro-och makromiljö, något som leder till att NK-cellerna håller ihop och växer bättre. Det gör att effekten blir starkare. Problemet med NK-celler är annars att många av dem dör. När de växer i hydrogel överlever fler, säger Per Uhlén.

Undersökt för få cellinjer

Per Uhlén tycker dock att studien har brister.

– Forskarna har endast tittat på två cellinjer, den ena framtagen från trippelnegativ bröstcancer och den andra är framtagen från leukemi, varav den senare inte hör till de solida tumörerna. Immunterapi används ju dessutom redan vid leukemi. Jag skulle vilja se studier med flera olika cancermodeller och i djur, säger han.

Enligt forskarna passar 3D-tekniken bra för att printa cellstrukturer som kan föras in i områden där en tumör tagits bort. Metoden är även lättillgänglig och därför kliniskt tillämpbar. Behandlingen kan förebygga metastaser och återfall i sjukdomen efter tumörresektion.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson