Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Nordiska fiskare, trädgårdsmästare och bönder har fortsatt en avsevärt ökad risk för läppcancer

Medan risken för läppcancer är låg inom ett antal yrken i Norden, är risken fortfarande mycket hög bland män med utomhusarbete som fiskare, trädgårdsmästare och lantbrukare. Bland kvinnor är inget yrke förknippat med en ökad risk för läppcancer.

Det visar en ny forskningsartikel, baserad på registerdata från de fem nordiska länderna och publicerad i Acta Oncologica. Studien är en del av The Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA).

– Insatser behövs för att ge råd till utomhusarbetare om risken och förebyggandet av läppcancer för att minska den samhälleliga belastningen av sjukdomen, avslutar författarna till forskningsartikeln.

NOCCA-studien omfattar 14,9 miljoner människor och inkluderar 45 år av cancerincidensdata, från 1961 till 2005, kopplade till yrkeskategorier för de fem nordiska populationerna. 

Forskarna bakom studien använde standardiserade incidenskvoter (SIR) med 95 % konfidensintervall (CI) för att kvantifiera risken för läppcancer över yrkeskategorier i förhållande till hela den nationella befolkningen. 

Det var totalt 14 477 män och 3 008 kvinnor som utvecklade läppcancer under uppföljningen.

De högsta SIR observerades bland män:

  • Fiskare (SIR 2,26, 95 % KI: 2,04-2,50)
  • Trädgårdsmästare (SIR 1,60, 95 % KI: 1,48-1,72)
  • Jordbrukare (SIR 1,60, 95 % KI: 1,55-1,65)

En signifikant minskad risk för läppcancer (SIR < 0,50) observerades bland manliga läkare, lärare, religiösa arbetare, konstnärliga arbetare, journalister, administratörer, tryckare, servitörer och frisörer.

Bland kvinnor var inget yrke associerat med en ökad risk för läppcancer.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson