Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Analyser av utandningsluft visar potential som en screeningmetod för mesoteliom

Identifiering och analys av flyktiga organiska föreningar i utandningsluft kan upptäcka sjukdom med stor precision och förutsäga behandlingseffekt hos patienter med malignt pleuralt mesoteliom (MPM), visar en belgisk studie.

Resultaten av studien presenterades vid WCLC 2023 Global Lung Cancer Congress som hölls i Singapore den 9 till 12 september (abstrakt #EP14.01-02).

Data visar att i 89 procent av fallen kunde analyser av de flyktiga organiska föreningarna (VOC) skilja mellan stabil sjukdom (SD) eller progressiv sjukdom (PD) under uppföljningsperioden (95 % KI 67,9-98,1). Den prediktiva modellen uppnådde samma nivå av noggrannhet vid baslinjen för att förutsäga patienternas behandlingseffektivitet.

"Analys av VOC i utandningsluft representerar en lovande möjlighet för icke-invasiv upptäckt och förutsägelse av behandlingseffekt hos MPM-patienter. Det kräver dock ytterligare validering av var VOC-profilen i större studier. En finjustering av VOC-profilen i förhållande till den individuella behandlingen kan också hjälpa till att förutsäga vilka patienter som mest sannolikt kommer att ha störst nytta av en specifik behandling, vilket i slutändan skulle kunna leda till en total ökning av MPM-behandlingen, säger Kevin Lamote , biträdande professor vid universitetet i Antwerpen i Belgien och studiens första författare i ett pressmeddelande från WCLC.

Den belgiska studien undersökte om det med analyser av VOC i utandningsluft från MPM-patienter var möjligt att skilja de patienter som svarade på behandlingen från de patienter som inte svarade, samt om VOC-analyser kunde förutsäga effekten av en behandling tidigare i processen än vad du kan idag.

Ingen signifikant skillnad

Studien fann också att det inte fanns några signifikanta skillnader i behandlingsstrategierna mellan SD- och PD-patienter, vilket tyder på att de utvalda VOC är involverade i allmänna sjukdomsmekanismer eller är korrelerade med tumörens mikromiljö snarare än att de är behandlingsspecifika.

Studien har inkluderat 13 patienter med MPM. Patienterna CT-skannades före behandling och därefter var tredje månad. Patienternas behandlingssvar klassificerades som stabil sjukdom (SD) eller progressiv sjukdom (PD) enligt bedömningen av mRECIST-kriterierna.

Samtidigt som skanningarna fick patienterna prover på deras utandningsluft. Proverna analyserades med hjälp av multikapillär kolonnjonmobilitetsspektrometri (MCC-IMS) för att karakterisera VOC, och sedan använde forskarna lasso-regression för att identifiera de VOC som skilde sig från patienter som svarade på behandlingen och patienter som inte svarade. Slutligen användes även en prediktionsmodell som tränades för att förutsäga behandlingseffekt baserat på utandningsprover från tidigare besök.

Patienter med MPM har begränsade behandlingsmöjligheter och en dålig prognos. En del av den forskning som just nu pågår för att förbättra patienternas prognos handlar om att identifiera prediktiva sjukdomsmarkörer. De senaste åren har flyktiga organiska föreningar (VOC) i utandningsluft varit i rampljuset som potentiella icke-invasiva sjukdomsmarkörer.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson