- först med nyheter om medicin

Ny metod kan förhindra terapiresistens hos cancerpatienter

Forskare vid Technion- Israel Institute of Technology - har utvecklat en metod som med hög säkerhet kan förutsäga en enskild patients respons på behandling och även hitta biologiska processer som skyddar tumören från läkemedel och därigenom ligger bakom resistensutvecklingen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn