- först med nyheter om medicin

Första tumöragnostiska behandlingen för vuxna med subvention

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fattat beslut om att subventionera Rozlytrek som innehåller den aktiva substansen entrektinib. Rozlytrek blockerar effekten av de onormala enzymer som uppstår på grund av en förändring i NTRK- eller ROS1-generna som bildar dem.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn