Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Stamcellsterapi har potential för cancerpatienter med skadade spottkörtlar

Stamceller kan förbättra cancerpatienters spottfunktion, visar forskning från Rigshospitalet i Danmark. Fyndet testas nu i en randomiserad studie, vilket kan få stor betydelse för den växande grupp människor som får sina spottkörtlar skadade som en bieffekt av strålbehandling.

I 20 år har det utan några större genombrott gjorts omfattande forskning för att förbättra salivproduktionen hos cancerpatienter. I ett forskningsprojekt publicerat i STEM CELLS Translational Medicine, fann Dr. Charlotte Duch Lynggaard PhD, tillsammans med kollegor från Köpenhamns universitet och Roskilde Universitet, att behandlingen med donatorstamceller (allogena stamceller) kan förbättra patienternas salivfunktion och kan användas i den kliniska vardagen.

Som de första i världen fann forskarna också att stamcellsbehandlingen väsentligt förändrar proteinsammansättningen i saliven, eftersom behandlingen hjälper till att uppreglera proteiner som främjar cellförnyelse.

Muntorrhet är det största besväret för cancerpatienter som fått strålbehandling i halsregionen. Det gäller bland annat den växande grupp människor som får cancer i huvud-halsregionen. Den skadade spottkörteln leder till brist på saliv, och detta skapar en hög risk för tandskador och åtföljande ätproblem. 

Forskningsresultaten från Rigshospitalet ger hopp om att en behandling med stamceller kan förbättra livskvaliteten för dessa patienter. På längre sikt är perspektivet stort, eftersom patienter som genomgår immun- och cellgiftsbehandling också kan vara i riskzonen att få sina spottkörtlar förstörda. 

Effekten av behandlingen sker vanligtvis gradvis under flera månader, och till och med år, vilket tyder på att det är en behandling som verkar under lång tid.  

Nya resultat klara i år

Professor Christian von Buchwald från avdelningen för öron-näsa-hals- och hörselsjukdomar vid Rigshospitalet har legat i framkant av forskningen om salivproduktion och stamceller i mer än ett decennium. Som en del av avdelningsläkaren Christian Grønhøjs doktorandprojekt har Christian von Buchwalds forskargrupp tidigare arbetat med autologa stamceller, där man skördat stamceller från bukfett hos patienter som fått sina egna stamceller injicerade i spottkörteln. Forskningen visade en 50-procentig förbättring av salivproduktionen, men processen att skörda stamcellerna var tidskrävande och svår för patienterna. 

Med stamcellsbanken från Kardiologisk Stamcellelaboratorium på Rigshospitalet är det mer realistiskt att stamceller kan användas i stor skala på kliniken. Just nu genomför läkaren och doktoranden Kathrine Kronberg Jakobsen en randomiserad studie där patienter med huvud- och halscancer antingen injiceras med cirka 25 miljoner allogena stamceller eller placebovätska i spottkörtlarna. Försökspersonerna testas för att se hur mycket saliv de kan producera både före och efter behandlingen. 

Forskarna har hittills bara funnit minimala biverkningar i form av mindre tillfällig smärta och svullnad. De första resultaten av den kliniska prövningen förväntas vara klara under 2023.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson