- först med nyheter om medicin

Padcev nära godkännande mot avancerad blåscancer i EU

Padcev (enfortumab vedotin) ska godkännas som monoterapi mot lokalt avancerad eller metastaserad urotelialcancer, som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi och en PD-1/PD-L1-hämmare.

Fortfarande en bit kvar tills AI implementerats

Användningen av artificiell intelligens, AI i hälso-och sjukvården i Sverige är fortfarande mycket begränsad. Vissa är även rädda att tekniken ska ta över människors jobb.

Ny kunskap om kardio-onkologisk samsjuklighet

Magdalena Babinska

Kardiovaskulära sjukdomar och cancer är den dominerande dödsorsaken i en stor del av världen. Ny kunskap visar att sjukdomarna hänger ihop. I en tysk kohortstudie har forskare undersökt risken för cancer hos hjärtsviktspatienter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn