- först med nyheter om medicin

Regionala Cancercentrum: Cancerförebyggandet bör förbättras

Om vi vill att antalet cancerdödsfall ska minska måste det sjukdomsförebyggande arbetet förbättras. Det menar Ellen Brynskog, utvecklingsledare på Regionala cancercentrum Väst och ordförande i centrets nationella arbetsgrupp för cancerprevention.

Professor: Mer personlig medicin kräver nytänkande inom vården

Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet gör en gemensam satsning på precisionsmedicin för att den ska gå från att lova mycket till att bli ett fungerande verktyg i vården. Det kräver att gamla gränser rivs i sjukvården, menar professor.

Ny studie: Forskningsartiklar blir allt svårare att förstå

Forskningsartiklar har blivit allt svårare att läsa och förstå. Detta visar en ny studie som pekar på att det bland annat beror på trender som ett stort antal akronymer (förkortning som bildas av initialerna i ett ord, till exempel AIDS), långa meningar och en ogenomtränglig jargong.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn