- först med nyheter om medicin

Ny metod kan förhindra terapiresistens hos cancerpatienter

Forskare vid Technion- Israel Institute of Technology - har utvecklat en metod som med hög säkerhet kan förutsäga en enskild patients respons på behandling och även hitta biologiska processer som skyddar tumören från läkemedel och därigenom ligger bakom resistensutvecklingen.

Cancer under graviditet - en utmaning för onkologer

I takt med att kvinnor skaffar barn allt senare i livet har cancer under eller i nära anslutning till graviditet ökat under senare år. För onkologer kan patientgruppen vara en utmaning, då man vid utredning och behandling måste ta hänsyn både till mamman och barnet och väga fördelar mot risker.

Många nya framsteg för cancerbehandling

Framstegen för nya cancerbehandlingar går i ett rasande tempo. Vår växande kunskap om kroppens immunförsvar och tekniken att framställa läkemedel leder till nya och mer riktade behandlingar och terapeutiska metoder som inte bara förändrar klinisk praxis utan också förlänger överlevnaden för många människor.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn