Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ingen OS-fördel med triplettbehandling för avancerad gallvägscancer

ASCO-GI: Tillägg av Avastin (bevacizumab) till Tecentriq (atezolizumab) och kemoterapi (cisplatin och gemcitabin, CisGem) ger ingen total överlevnadsfördel (OS) jämfört med enbart atezolizumab och CisGem.

Det visar resultat från fas II-studien IMbrave151 – en proof-of-concept-studie, som presenterades på kongressen ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2024 (abstrakt #435).

Data visar en blygsam PFS-fördel vid tillägg av bevacizumab till atezolizumab och CisGem. Median-PFS var 8,35 månader med bevacizumab och 7,9 månader utan bevacizumab, och sex månaders PFS-frekvensen var 78 procent respektive 63 procent. PFS hazard ratio (HR) var 0,67 till förmån för triplettbehandling (95 % CI 0,46–0,95). Däremot fanns det ingen övergripande OS-fördel med tillägg av bevacizumab i ITT-armen (intent-to-treat).

Median OS var 14,9 månader med bevacizumab och 14,6 månader utan bevacizumab (HR 0,97; 95 % KI 0,64–1,47). Det fanns heller ingen skillnad i den objektiva svarsfrekvensen med eller utan bevacizumab (26,6 procent mot 26,5 procent).

Potential i undergrupper

Högt VEGF-A-uttryck var dock associerat med en förbättrad PFS (HR 0,43; 95 % CI 0,22–0,83) och OS (HR 0,66; 95 % CI 0,31–1,4) till fördel för triplettbehandlingen. En gensignatur med hög hepatocyt var också associerad med förbättrad PFS (HR 0,47; 95% CI 0,24-0,92) och OS (HR 0,66; 95% CI 0,31-1,4) till förmån för triplettbehandlingen. Patienter med mutationer i PI3k/AKT-signalvägarna hade sämre OS än patienter utan dessa mutationer (HR 3,7; 95% CI 1,5–9,1) med triplettbehandling.

Forskarna drar slutsatsen att IMbrave151-studien indikerar en måttlig PFS-fördel av att kombinera atezolizumab med bevacizumab och kemoterapi i ITT-armen, men att studien är begränsad av ett litet antal patienter och en icke-jämförande design. De drar också slutsatsen att den explorativa analysen av biomarkörer tyder på att högt VEGF-A-genuttryck och en gensignatur med hög hepatocyt kan vara prediktiva markörer för nytta av tillägg av bevacizumab, vilket motiverar ytterligare studier, lyder abstraktet.

I IMbrave randomiserades 162 patienter med obehandlad avancerad gallvägscancer 1:1 till antingen atezolizumab (1200 mg Q3W) + bevacizumab (15 mg/kg Q3W) eller placebo + CisGem (Cis 25 mg/m2 och Gem 1000 mg/m2 på dag 1 och 8 q3w) för upp till åtta serier, följt av atezolizumab (1200 mg Q3W) + bevacizumab (15 mg/kg Q3W) eller placebo tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson