Skip to main content

- först med nyheter om medicin

PRRT visar imponerande svarsfrekvenser mot neuroendokrina tumörer

ASCO-GI: Första linjens peptidreceptorstrålbehandling (PRRT) med Lu-177-DOTATATE förbättrar signifikant progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) jämfört med somatostatinanaloger (SSA) hos patienter med grad 2/3 gastro-entero-pankreatisk neuroendokrina tumörer (GEP-NET).

Det visar resultat från fas III-studien NETTER-2, som presenterades på kongressen ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2024 (abstrakt #LBA588).

I NETTER-2 randomiserades 226 patienter med nyligen diagnostiserad avancerad GEP-NET med grad 2 eller 3 tumör (Ki-67 ≥10% och ≤55%) 2:1 för att få antingen fyra kurer med Lu-177-DOTATATE ( 4 x 7,4 GBq) plus 30 mg långverkande SSA var åttonde vecka under behandling med Lu-177-DOTATATE och var fjärde vecka därefter, eller 60 mg långverkande SSA var fjärde vecka.

Data visar att median-PFS förlängdes med 14,3 månader från 8,5 månader i kontrollarmen till 22,8 månader i PRRT-armen (HR 0,276 [95 % CI 0,182-0,418; p < 0,0001). Dessutom var ORR signifikant högre i PRRT-armen (43,0 procent) jämfört med kontrollarmen (9,3 procent) (justerad oddskvot 7,81 (95 % KI 3,32-18,4; p < 0,0001). Resultaten var konsekventa över demografiska och prognostiska undergrupper.

NETTER-2-studien är den första som undersöker effekten av PRRT som förstahandsval för grad 2 och 3 NET, och forskarna drar slutsatsen att studien kommer att förändra klinisk praxis.

Ingen behandling idag

Neuroendokrina tumörer klassificeras med Ki-67-index som grad 1, 2 eller 3, beroende på hur snabbt cellerna delar sig. Vid grad 1 delar sig färre än tre procent av tumörcellerna, vid grad 2 delar sig mellan 3 och 20 procent av tumörcellerna och vid grad 3 delar sig mer än 20 procent av cellerna. NETTER-2 inkluderade patienter med en tumördelningsfrekvens på mellan 10 och 55, och dessa patienter saknar för närvarande en naturlig förstahandsbehandling.

Idag behandlas patienter med en delningsgrad på över 10 procent vanligtvis med antingen mTOR-hämmaren everolimus eller kemoterapi, men data om framför allt kemoterapi är knapphändig.

Bland biverkningar lyfter forskarna fram grad 3/4 leukopeni, anemi och trombocytopeni, som var och en inträffade hos tre eller färre patienter i PRRT-armen, samt ett fall av myelodysplastiskt syndrom – även i PRRT-armen.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson