- först med nyheter om medicin

Längre överlevnad med kombinationsbehandling mot malignt melanom

Mer än hälften av patienterna med malignt melanom i stadium III var vid liv och återfallsfria efter fem års kombinationsbehandling med Tafinlar (dabrafenib) och Mekinist (trametinib).

Det visar en studie baserad på den största uppsättningen data hittills, 870 patienter, och den längsta uppföljningsperioden bland patienter med BRAF-muterat malignt melanom som genomgått medicinsk behandling efter tumörkirurgi.

I gruppen patienter som fick behandling uppnådde 52 % en långvarig och återfallsfri överlevnad (RFS). Motsvarande andel i placebogruppen var 36 %. Det senare överensstämmer med den typiska återfallsfria överlevnadsgraden bland patienter med malignt melanom i stadium III.

Behandling med Tafinlar/Mekinist reducerade risken för återfall eller död med 49 %, jämfört med placebo.

Den metastasfria överlevnaden bland patienter som behandlats med dabrafenib/ trametinib var 65% jämfört med 54 % för placebo. Ingen kliniskt betydelsefull skillnad kunde påvisas mellan grupperna vad gäller förekomst eller svårighetsgrad av allvarliga biverkningar.

Medianvärdet för den återfallsfria överlevnaden (RFS), eller tidpunkten då 50 % av patienterna fortfarande lever och är återfallsfria, hade inte uppnåtts vid den femåriga brytpunkten för datainregistrering från patienter som behandlats med Tafinlar/Mekinist. Motsvarande median-RFS för patienter i placebogruppen var 16,6 månader.

”Resultaten från COMBI-AD visar att adjuvant behandling med Tafinlar/Mekinist efter tumörkirurgi ger patienter med malignt melanom en chans till långvarig, återfallsfri överlevnad. Fem år är en kliniskt, men även känslomässigt, viktig milstolpe för patienter. Återkommande BRAF-muterat malignt melanom kan vara farligare och svårare att behandla än den ursprungliga sjukdomen när den har hunnit spridit sig till de andra organen. De långvariga resultaten som man kan se bland patienterna i COMBI-AD-studien understryker den viktiga roll som riktad behandling spelar i den adjuvanta fasen, säger Axel Hauschild, läkare och professor vid avdelningen för dermatologi vid Schleswig-Holstein universitetssjukhus, Tyskland, i en kommentar till studien.”

Resultaten framgår av COMBI-AD, en randomiserad, dubbelblind studie som presenterades virtuellt på den internationella onkologikonferensen ASCO20, den 29-31 maj i år.

Mer än 285 000 patienter över hela världen diagnostiseras årligen med malignt melanom (Stadium I-IV), varav ungefär hälften har en BRAF-mutation. Med gentest kan man avgöra huruvida en tumör har en BRAF-mutation eller ej. Ett sätt att stadieindela malignt melanom är bland annat genom att titta på spridningen av metastaser. I stadium III har tumören spridit sig regionalt till närmaste dränerande lymfkörtelstation med högre risk för återfall eller metastaser.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn