- först med nyheter om medicin

Överlevande minnes-T-celler kan ligga bakom Graft versus Host Disease

Vävnadsresidenta minnes-T-celler i det endogena immunsystemet som överlever kemoterapi och strålbehandling intakt, kan till viss del ligga bakom Graft versus Host Disease (GvHD) som uppkommer, särskilt i hud och tarm efter stamcellstransplantation.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn