Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Svenska data: Personer med kraftig övervikt och låg inkomst har sämre bröstcancerprognos

Sixten Harborg

SABCS: Kraftig övervikt och låg socioekonomisk ställning är kopplat till en markant ökad risk för återfall och ökad risk för dödsfakk bland patienter med bröstcancer, visar svensk-dansk forskning.

Resultaten presenteras vid den amerikanska bröstcancerkongressen i San Antonio, SABCS 2022 (abstrakt #PD12-02), av svenske Sixten Harborg, som för närvarande är doktorand vid Aarhus Universitet, Danmark. 

– Det viktiga budskapet i den här studien är att det finns speciella grupper av överviktiga patienter som har en ökad risk för bröstcanceråterfall. Det är särskilt viktigt att belysa att patienter med övervikt och låg socioekonomisk ställning verkar ha en högre risk för återfall. Det tyder på att det finns utrymme för förbättringar och att vi kommer att behöva arbeta vidare för att minska ojämlikheten i hälsa, skriver Sixten Harborg i en e-post till Onkologisk Tidskrift. 

Data i studien kommer från svenska Malmö Kost Cancer Studie (MKCS). MKCS är en prospektiv kohort som omfattade 17 035 kvinnor från Malmö från 1991 till 1996. BMI och midjemått mättes vid inklusion och forskarna bakom den dansk-svenska studien identifierade alla deltagare i MKCS som utvecklade bröstcancer mellan 1991 och 2014. Det primära utfallsmåttet var återfall i bröstcancer, definierat som tiden mellan diagnos och den tidigaste förekomsten av invasivt lokoregionalt återfall eller fjärrmetastaser. 

I den aktuella studien använde forskarna dessa data för att undersöka sambandet mellan kraftig övervikt och klinisk prognos för bröstcancerpatienter och för att beskriva betydelsen av socioekonomisk status. 

BMI och midjemått kategoriserades enligt WHO-riktlinjer, arbetsstatus delades upp i manuellt arbete och icke-manuellt arbete, medan socioekonomisk ställning delades upp genom att ta hänsyn till om patienterna hade okvalificerat arbete och längden på deras utbildning. 

Bland de 1 099 bröstcancerpatienter vars data ingick i studien diagnostiserades 263 fall av återfall med en medianuppföljning på 11,1 år.

Kohorten består av 556 patienter utan övervikt, 384 med övervikt och 159 patienter med kraftig övervikt. 

Resultaten visade att:

  • Överviktiga försökspersoner hade en ökad återfallsfrekvens på 44 procent (HR = 1,44 [95 % KI: 1,00-2,07]) och ökad dödlighet på 50 procent (HR = 1,50 [95 % KI: 1,13-1,98]) jämfört med icke-överviktiga bröstcancerpatienter. 
  • Personer med kraftig övervikt hade en ökad risk för återfall av bröstcancer med 66 procent när de inte rökte (HR = 1,66 [95% KI: 1,01-2,73]). Hos gravt överviktiga individer som utförde manuellt arbete fanns en ökad risk på 145 procent (HR = 2,45 [95% KI: 1,22-4,93]) och hos kraftigt överviktiga patienter med låg socioekonomisk ställning fanns en ökad risk på 155 procent (HR = 2,55 [95% KI: 1,08-6,02]).

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson