Skip to main content

- först med nyheter om medicin

CDK-4/6-hämmare och endokrin terapi potentiell ny paradigm vid visceral kris

SABCS: Behandling med CDK-4/6-hämmaren ribociclib och endokrin terapi (ET) i första linjen överträffar kemoterapi vid hormonkänslig (ER+) aggressiv bröstcancer med spridning till organ (visceral kris).

Resultaten är från den kontrollerade fas II-studien RIGHT Choice, som presenterades på den amerikanska bröstcancerkongressen i San Antonio, SABCS 2022 (abstrakt #GS1-10).  

Studien visar att ribociclib i kombination med en aromatashämmare (letrozol eller anastrozol) och goserelin, som sänker östrogenproduktionen, nästan fördubblar den progressionsfria överlevnaden från 12,3 månader till 24 månader jämfört med klinikernas eget val av kemoterapi.   

Behandling med CDK-4/6-hämmare och ET är standarden för ER+ metastaserad bröstcancer, men när en patient ha visceral kris med risk för organsvikt, börjar onkologer behandlingen med kemoterapi, eftersom det verkar snabbt och säkert. Det har dock väckt diskussion om CDK-4/6 och endokrin terapi ändå är bäst, eftersom det trots allt är förstahandsvalet när patienten inte har visceral kris. Resultaten från RIGHT Choice kan komma att påverka den diskussionen. 

Acceptabel behandling

Ett annat mycket positivt tecken i RIGHT Choice-studien är att kombinationen av ribociclib och ET verkar vara mycket mer dräglig än kemoterapi. 

Endast 7,1 procent av kvinnorna som behandlades med ribociclib plus ET avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar, jämfört med 23 procent för kemoterapigrenen.   Dessutom var mediantiden till behandlingssvikt nästan dubbelt så lång i ribociclib+ET-grenen jämfört med kemoterapigrenen (18,6 månader mot 8,5 månader).  

Den totala svarsfrekvensen var å andra sidan nästan densamma mellan de två behandlingsgrenarna (65,2 procent för ribociclib plus ET och 60 procent för kemoterapi).  Dessutom var frekvensen av symtomatiska biverkningar, såsom diarré och trötthet, olika.  

Allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar inträffade hos 1,8 procent av patienterna som fick ribociclib plus ET och hos 8 procent av patienterna som fick kombinationskemoterapi.  

Ribociclib-kombinationen är därför den klart skonsammaste behandlingen, vilket är en del av det mycket positiva resultatet.

Forskarna bakom studien hoppas själva att framtida subgruppsanalyser ska belysa vilka patienter som har mest nytta av kombinationsbehandlingen ribociclib+ET, och vilka som bör fortsätta att få kemoterapi.

SABCS

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson