Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny teknik kan hitta tecken på kvarvarande cancer efter behandling

Med den molekylära tekniken superRCA kan mycket små mängder kvarvarande cancerceller upptäckas efter behandling av sjukdomar som akut myeloid leukemi (AML). SuperRCA kan användas för tidig upptäckt av återinsjuknande eller som grund för anpassning av behandlingen.

Det är forskare vid Molekylära verktyg på Uppsala universitet som står bakom den nya tekniken, der är presenterats i tidskriften Nature Communication.

Forskargruppen i Uppsala har förutom superRCA -super rolling circle amplification- även lett utvecklingen av andra tekniker som används i ett stort antal biomedicinska analyser, bland annat hänglås- och proximitetsligering och nFold- och ExCirc-tekniker.

Visst fokus ligger på tillämpningar vid cancer, neurodegeneration, hjärt-kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och infektionssjukdomar. 

– Vi har arbetat systematisk under många år. Det tidiga arbetet med att beskriva genetisk variation ledde till storskaliga proteinmätningar och till tekniker för att också se fördelningen av proteiner och deras aktivitet i vävnader. Den tekniska utvecklingen gör att vi får tillgång till allt större system och enorma datamängder över genetiska varianter, bland annat i form av mutationer i tumörceller, säger Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och ledare för forskargruppen.

Cancerspecifika DNA-mutationer

Under flera år har nya metoder för mycket krävande DNA- eller RNA-analyser utforskats. Med superRCA kan mycket låga frekvenser av cancerspecifika DNA-mutationer upptäckas i DNA-prover snabbt och specifikt. 

– Vi letar ju efter nålar i höstackar, de elakartade cellerna kan utgöra så lite som 1 av 100 000 celler hos en behandlad patient. Numera vet vi vilka genetiska förändringar som inträffat i patientens tumörceller. Med superRCA kan vi mäta dessa för att få ett mått på hur stor del av cellerna som är elakartade så att patienten vare sig blir under- eller överbehandlad. Läkaren kan snabbt ändra behandling då det behövs.

En fördel med tekniken är att man kan utnyttja de instrument som redan finns vid sjukhusen för att mycket känsligt mäta förekomsten av elakartade celler i ett patientprov.

Vätskebiopsier

Med hjälp av superRCA spåras sällsynta nukleinsyrasekvenser i vätskebiopsier, där stora provsamlingar kan undersökas samtidigt. Den högspecifika detektionsgtekniken gör att stora nystan av DNA bildas. Dessa kan analyseras direkt i mikroskop eller räknas med god precision med flödescytometri, en teknik som normalt används för att räkna celler. Med fluorescerande märkning kan flera mutationer studeras samtidigt.  Några av de vanligaste mutationerna i AML förekommer i gener involverade i epigenetisk genreglering. Flera av dem har rapporterats som tidiga nyckelhändelser under utveckling av leukemi, inklusive sådana som påverkar DNMT3A, isocitratdehydrogenas 1 och 2 (IDH 1 och 2) och kromatinmodifierare som ASXL1. Mutationer i dessa gener ses också ofta vid andra hematologiska störningar som myelodysplastiska syndrom och i solida tumörer, inklusive koloncancer och hjärntumörer.

Snabb teknik

Med känsliga och billiga tekniker som upptäcker sällsynta punktmutationer blir det möjligt att få svar på hur patienten svarar på terapi vid praktiskt taget alla tumörsjukdomar. Tumörpatienter får numera i allt högre grad sina tumörer sekvenserade. SuperRCA kan vara ett sätt att övervaka patienter för att se hur de svarar på behandlingen. Lämpligt material för att undersöka spårmängder av mutationer hos leukemipatienter är celler i blod och benmärg och för patienter med solida tumörer ur cellfritt DNA i plasma eller andra kroppsvätskor. 

Tekniken är snabb. Det tar ungefär tre timmar från att provet har lämnats in till att det finns ett provsvar. 

– Metodens kan tillämpas i ett brett sjukdomspanorma, jag tror det kommer att ha många fördelar. Det passar bra in i arbetsflödet på ett sjukhus. Utrustning för flödescytometri finns redan på plats på hematologavdelningar så vi hoppas att superRCA ska kunna användas inom sjukvården framöver, säger Ulf Landegren.

– Våra molekylära verktyg har förutsättningar att ingå en ny generation av högeffektiva analyser som kan göras i direkt anslutning till vården. För att effektivare göra tekniken tillgängligt har vi bildat företaget Rarity Bioscience, där Dr Lei Chen som utvecklat superRCA tekniken har en central roll.

Rolling circle amplification

Rolling circle amplification (RCA) är en isotermisk amplifieringsmetod som till skillnad från PCR inte kräver att temperaturen varieras. Den genererar DNA-strängar som kan innehålla tusentals kopior, komplementära till den DNA-cirkel som fungerar som mall för replikationen. RCA kan användas i kombination med molekylära verktyg som genererar cirkulära reaktionsprodukter som in situ PLA, hänglåsprober, PLAYR och andra. 

Hänglåsprober består av syntetiska DNA-strängar som länkas på de arvsanlag som undersöks.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson