Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Ny ROS1-hämmare visar lovande svar mot ROS1-positiv NSCLC

ROS1-hämmaren taletrectinib (AB-106/DS-6051b) har visat uppmuntrande svarsfrekvens och en gynnsam säkerhetsprofil hos patienter med ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC), oavsett tidigare behandling med crizotinib (Xalkori).

Den 3 augusti 2022 gav den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, taletrectinib beteckningen "breakthrough therapy" för behandling av vuxna med framskriden eller metastaserad ROS1-positiv NSCLC som är behandlingsnaiva i förhållande till ROS1-hämmare eller som tidigare har fått crizotinib.

FDA:s beteckning är baserad på resultat från den pågående fas II-studien TRUST (NCT04395677), publicerad i Journal of Clinical Oncology. Studien har övergripande svarsfrekvens (ORR) som primärt resultatmått, medan sekundära resultatmått inkluderar sjukdomskontrollfrekvens (DCR), progressionsfri överlevnad (PFS) och säkerhet. 

De preliminära resultaten från TRUST visar att: 

  • ORR bland crizotinibnaiva patienter var 92,5 procent, medan DCR var 95,5 procent.
  • ORR bland de crizotinibförbehandlade patienterna var 50,0 procent med en DCR på 78,9 procent. Dessutom var ORR hos de fem patienterna med ROS1 G2032R-mutationer 80 procent, där fyra uppnådde ett partiellt svar och en uppnådde stabil sjukdom.
  • Av patienterna med mätbara hjärntumörer var den intrakraniella ORR 91,7 procent och den intrakraniella DCR 100 procent.

Median-PFS har ännu inte uppnåtts för någon av kohorterna.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson