Skip to main content

- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar användning av Darzalex som kombinationsbehandling vid multipelt myelom

NT-rådet har den 25 juni publicerat ett yttrande avseende en ny rekommendation och sammanvägd bedömning till regionerna avseende behandling med Darzalex (daratumumab) vid multipelt myelom.

"Vi är mycket glada över att denna överenskommelse som omfattar kombinations-behandling med Darzalex nu är på plats. Detta sker bara några veckor efter det att Darzalex också blivit godkänt av EU-kommissionen som subkutan beredning, vilket kommer att förenkla behandlingen för både patienten och vården," säger Berkeley Vincent, vd på Janssen i Norden och Sverige.

"Darzalex utgör ett värdefullt tillskott till behandlingen av multipelt myelom och förlänger överlevnaden för många patienter. Tidig diagnos och tidig insatt behandling har stor betydelse för prognosen för denna patientgrupp med stora medicinska behov."

Sverige blir nu ett av de första länderna i Europa där nydiagnostiserade patienter får tillgång till Darzalex.

Den nya överenskommelsen innefattar följande:

- Darzalex i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (DVTd) för behandling av vuxna nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom och som är lämpliga för stamcellstransplantation, enligt fas 3-studien CASSIOPEIA.
- Darzalex i kombination av bortezomib och dexametason (DVd), för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling, enligt fas 3-studien CASTOR.
- Darzalex som monoterapi för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått återfall eller blivit refraktära (resistenta) mot tidigare behandlingar, enligt fas 2-studien SIRIUS.
- Darzalex 1800 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion.

I NT-rådets nya yttrande daterat den 25 juni 2020 framgår att:

NT-rådet har efter nationell förhandling med företaget tagit fram ett avtal som gör att användningen av Darzalex kan bejakas vid följande indikationer:

• vid monoterapi av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderat en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.
• i kombination med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling.
• i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

Avtalet omfattar både infusion och subkutan beredningsform.

Det nya nationellt förhandlade avtalet börjar gälla från och med 1 juli 2020.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson